Aktuality

 

 

 

     Vážení rodiče, milí žáci,

     od pondělí 7. prosince bude obnovena prezenční výuka kolektivních předmětů  v  maximálním počtu 10 žáků. V běžném režimu mohou probíhat korepetice a výuka komorní hry. Vyučující předmětů s větším počtem žáků Vás budou kontaktovat ohledně rozdělení či vystřídání jednotlivých skupin.

    Žáci i zaměstnanci školy mají i nadále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. U žáků je výjimka pro nenošení roušky povolena u tance, zpěvu a hry na dechové nástroje.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. V budově v Revoluční ulici platí výjimka pro doprovod žáků přípravného studia (5, 6 let), které rodiče doprovázejí a vyzvedávají u vrátnice. Pro vstup do budovy v Zábělské ulici a na Vinicích bude využíván zvonek u vchodu.

     S pozdravem

     Jan Kotrč

    ředitel školy

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážení rodiče, milí žáci,

  posílám Vám důležité informace k průběhu výuky od středy 25. listopadu:

  1)       V individuální výuce Hudebního oboru bude prezenční (přímá výuka ve škole) výuka probíhat následovně:

 -          žáci i pedagogové nosí při výuce roušku, výjimka je povolena při výuce sólového zpěvu a hře na dechové nástroje (výjimka se týká pouze žáků)

 -          prezenční výuka bude v tomto období probíhat v individuální výuce Hudebního   oboru (1 žák a 1 učitel)

  Distanční výuka (výuka na dálku) nadále  probíhá v těchto oborech:

 -          Hudební obor: komorní, souborová, orchestrální hra, PHV1 – Mateřídoušky,

         PHV 2 – Školáčci,  Sborový zpěv, Hudební nauka, Hudební dílna

 -          Výtvarný obor

 -          Taneční obor

       U výše zmíněné kolektivní výuky jsou možné po dohodě s pedagogem individuální                       konzultace (1 žák a 1 učitel)

 2)       Nadále platí předchozí hygienické a provozní podmínky. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. V budově v Revoluční ulici platí výjimka pro doprovod žáků přípravného studia (5, 6 let), které rodiče doprovázejí a vyzvedávají u vrátnice. Pro vstup do budovy v Zábělské ulici a na Vinicích bude využíván zvonek u vchodu.

   Děkuji Vám za spolupráci a všem přeji hodně zdraví

   S pozdravem

   Jan Kotrč

   ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol  podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole .

V tomto období vyučujeme všechny obory distančně.

Mějte hodně zdraví.

Jan Kotrč

ředitel školy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milí žáci,

dle Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020  je ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost žáků  na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Tímto se vracíme do režimu minulého týdne (5. až 9. října), kdy všechny obory vyučujeme distančně.

V týdnu od 26. do 30. října nevyučujeme (celý týden prázdnin).

Jak bude výuka probíhat v listopadu, bude záležet na dalších rozhodnutích vlády.

Mějte pevné nervy a hodně zdraví.

Jan Kotrč

ředitel školy

 


sledujte nás na facebooku