Aktuality

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

14. 1. 2018, 17.30 hodin, kostel sv. Martina a Prokopa, Plzeň-Lobzy


KONCERT SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ

29. 1. 2019, 17.30 hodin, sálek ZUŠ Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň-Doubravka


KONCERT SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ

8. 2. 2019, 17 hodin, sálek ZUŠ Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň-Doubravka


KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ

12. 2. 2019, 18 hodin, Dům hudby, Husova 30, Plzeň


ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR V KOMORNÍ HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

15. 2. 2019, sálek ZUŠ Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň-Doubravka


SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, PLZEŇ

4. 3. 2019, 18 hodin, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR V KOMORNÍ HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

9. 3. 2019, sálek ZUŠ Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň-Doubravka


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

23. 3. 2019, sálek ZUŠ Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň-Doubravka


ABSOLVENTSKÝ KONCERT ANNY VODOVÉ

26. 3. 2019, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2

 


sledujte nás na facebooku