Akce 2017/18

sledujte nás na facebooku

 

 Září

 

4. a 18. 

 Plzeňský dětský sbor (PDS) – Jubilanti (pro důchodce), obřadní síň  ÚMO   Plzeň 

 6.

 Průvod Vendelín - centrem města Plzně, Junior orchestr

10.

 Javořičky – vystoupení na Habrmanově náměstí

12.

 Javořičky  -  Vítání občánků, obřadní síň  ÚMO Plzeň 4, 15,30 a 16,30 hod.

18.

 Vystoupení žesťového kvintetu na vernisáži, Galerie u andělíčka, 17 hod.

21.

 Junior orchestr - vystoupení na Veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni

22.

 Vernisáž výstavy Výtvarného oddělení Iluminace, Galerie Paletka, vystoupí   žáci   tanečného oddělení

23.

 Taneční oddělení – vystoupení v divadle v Jičíně v rámci celostátní dílny   dramatické výchovy

25.

 Taneční obor – vystoupení pro důchodce, KD Šeříkova ul.

   

 Říjen

 

 9. a 25.

 Plzeňský dětský sbor (PDS) – Jubilanti (pro důchodce), obřadní síň ÚMO Plzeň

 21.

 PDS a pěvecký sbor Roseta Čkyně, společný koncert, Masné krámy 16 hod.

22.

 Junior orchestr – Bavorsko český festival, DEPO Plzeň 2015, autobusová hala,
 16 hod.

   

Listopad

 

 3. - 5. 

 Soutředění a koncert Vivat Familia, Vimperk

4.

 Mezinárodní akordeonové dny v Praze,  mezinárodní akordeonová soutěž (D.   Holá ze třídy V. Blaškové), Pállfyho palác Praha

8.

 Javořičky, PDS  -  Koncert mladých skladatelů, Dům Hudby, 19 hod.

14.

 Koncert žáků  O. Hráchové a L. Pitrmanové a hostů z Domažlic, sálek ZUŠ   Doubravka, Zábělská, 18 hod.

21.

 Koncert smyčcového oddělení, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská ,18 hod. 

22.

 Koncert dechového oddělení., sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

27.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 18 hod.

28.

 Javořičky – výchovné koncerty pro slabozraké a postižené děti, sálek ZUŠ   Zábělská, 8 - 12,30 hod.

29.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

   

 Prosinec

 

2. - 3.

 PDS -  Vánoční turné, Rakousko

 3. 

 Vivat Familia - adventní koncert, kostel Seč, 17 hod.

6.

 Koncert ZHC: Malí velcí umělci, sál Západočeského muzea, 18 hod.

7.

 Koncert začátečníků, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 17,00 hod.

10.

 Adventní koncert - klavírní oddělení, Stříbro, Městské muzeum 10.30 hod.

10.

 PDS, Javořičky - Vánoční koncerty KD Peklo, 18 hod.

11.

 Koncert dechového oddělení, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 17,30 hod.

12.

 Javořičky, koncert pro Domov důchodců, Doubravka, 15,30 hod.

13.

 PDS + sbor ze Železné Rudy, společný koncert v kostele Jana Husa, Němejcova   ul., Plzeň, 18,30 hod.

14.

 Javořičky - křest kalendáře - výtěžek bude věnován Neonatologii dětského   oddělení FN v Plzni, restaurace Ve vilách, 18.30 - 20.00 hod.

15.

 Žákovský koncert - Vinice 17.30 hod. 

18.

 Vánoční koncert akordeonového oddělení, sál Západočeského muzea, 18 hod.   
 !! KONCERT SE NEKONÁ

19.

 předvánoční pohádkové představení písničkových princezen - vystoupí žačky   pěvecké třídy uč. Terezy Koželuhové, Galerie města Plzně, 17 hod.

20.

 PDS - Vánoční koncert, Jablonec nad Nisou, 19 hod.

21.

 Vánoční koncert Junior orchestru, Kinosál SOU Skvrňany, 18 hod.

   

 Leden

 

8. 

 Tříkrálový koncert, kostel sv. Martina a Prokopa 17,30 hod.

23.

 Koncert smyčcového oddělení, sálek ZUŠ Doubravka, 18 hod.

   

 Únor

 

10. 

 Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská

11.

 Absolventský koncert - Jan Janiš, sálek Doubravka, 15 hod.

27.

 Klavírní oddělení - koncert Dům hudby, 18 hod.

28.

 Houslové kurzy pana Michala Sedláčka, Konzervatoř, Kopeckého sady, žáci uč. Z.   Klepalové

   

 Březen

 

2.

 PDS - Pietní akt u pomníku B. Smetany, Kopeckého sady
        - v rámci Smetanovských dnů

2.

 Houslové kurzy pana Michala Sedláčka, Konzervatoř, Kopeckého sady, žáci uč.   O.Hráchové

3.

 Taneční oddělení - okresní kolo soutěže – Radovánek Plzeň, Pallova ulice

3. - 4.

 Krajské kolo ve hře na žesťové dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská

3. - 4.

 Mezinárodní akordeonová soutěž v Klingenthalu (SRN)

8.

 1. slavnostní koncert v KD Peklo, Pobřežní ul. 18 hod. – orchestr, pěvecký sbor,   soubory, taneční oddělení

9. - 11. 

 Houslová soutěž PhDr. J. Micky, Praha

10. - 11.

 Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka

13.

 Smyčcové oddělení - koncert Masné krámy, 17 hod.

14.

 PDS - ČRO, komponovaný pořad k výročí Miroslava Horníčka, 19 hod.

17.

 Plzeňský akordeon, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská

17.

 Houslová sobota, konzervatoř Plzeň

21.

 Smyčcové oddělení - sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 17.30 hod.

24. - 25.

 Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka

27.

 Taneční oddělení - krajská postupová přehlídka scénického tance dětí – divadlo                                   Klatovy

28.

 velikonoční vystoupení ve FN Bory - členové souboru, Vivat familia, 16.15 hod.

   

 Duben

 

5.

 Krajské kolo soutěže smyčcových souborů, Starý Plzenec

6.- 8.

 Praha - Prah -a- harP festival - vystoupí K. Smolková, T. Pitrmanová,
 T. Knoblochová (ze tř. uč. B. Klablenové)

7.

 Taneční oddělení - krajské kolo soutěže – kulturní dům Domažlice

11.

 Velikonoční vystoupení ve FN Bory - členové VIVAT FAMILIA
 (žáci
 O. Hráchové), 16.15 hod.

12.-16.

 PDS - festival Francie

14.-15.

 Rudolfinum - soustředění společného orchestru hráčů České filharmonie
                     a žáků   ZUŠ

19. 

 Absolventský koncert, KVK centrum, 18 hod.

19.

 Koncert houslových nadějí, Zpč. muzeum, 18 hod.

24.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

26.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 18 hod.

27.

 Absolventský koncert - Anna Chytrá a Veronika Vespalcová (housle) - sál
 Západočeského muzea, 18 hod.

   

 Květen

 

5.

 Koncert s partnerskou školou Erding - Internáty Skvrňany, 17 hod.

9.

 Koncert nejmladších žáků - sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 17-18.30 hod.

10.

 Koncert žáků, kteří získali Plzeňského Orfea - Měšťanská beseda, 19 hod.

11.

 Absolventský koncert J. Řehořkové, A. Janovičové (ze tř. uč. M. Velichové),
 Frišova vila, 18 hod.

15.

 2. slavnostní koncert v Domě hudby, Husova ul. 18 hod. - sólisté, komorní hra

16.

 PDS a Cimbálová muzika M. Broučka, Alfa Plzeň Americká, 18 hod.

18.

 PDS - festival sborů, Dubné u Českých Budějovic

18.

 Koncert houslistů ze ZUŠ Plzeňského kraje pořádaný ve spolupráci s Konzervatoří   Plzeň a Plzeňskou filharmonií, Dům hudby, 17 hod.

19.

 PDS - vystoupení na zámku Hluboká,14 hod.

19.

 absolventský koncert - uč. Z. Rezková, sálek Doubravka 16 - 19 hod.

23.

 Absolventský koncert, Dům hudby 18 hod.

22.

 Javořičky - Domov důchodců, Hřbitovní ul. 16 hod.

24.

 ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR - zahraje soubor Mattinata
 ze ZUŠ T. Brzkové - v souboru hraje Lukáš Handšuch ze tř. O. Hráchové

24.

 ZUŠ Open - OD Centrum Doubr. - Javořičky, 16 hod.

25.

 Noc kostelů - výtvarný obor, výstava, kostel Lobzy

26.

 Plzenecké housličky - soutěž, Starý Plzenec

27.

 Přehlídka komorní hudby - Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině

29.

 Absolventský koncert, uč. Z. Klepalová, sálek Doubravka 16 - 18 hod.

30.

 Absolventský koncert T. Šanderové, J. Janiše (zobcové flétny) a Matouše Kosa   (klavír), Dům hudby 18 hod.

   

 Červen

 

2.

 Absolventský koncert - Š. Šípová - zpěv, J. Handšuch - housle 
 Dům hudby, 18 hod. 

4. - 8. 

 Postupové zkoušky

5. 

 Absolventský koncert, Dům hudby 18 hod.

12.

 Koncert žáků houslové třídy ZUŠ Chrást a ZUŠ B. Smetany - kostel Dýšina,17 hod.

13. - 14.

 Talentové zkoušky pro nové žáky, tř. č. 17, budova ZUŠ Lobzy

14.

 Javořičky - Vítání občánků, UMO 4, Doubravka 15.30,16.30 hod.

15.

 Absolventský koncert, uč. R. Kreuzmannová, sálek Doubravka, 18 hod.

16.

 Klavírní matiné - Stříbro, 10.30 hod.

18.

 Žákovský koncert - Vinice, 17.30 hod.

21.- 27.

 Závěrečné soutředění orchestru žáků ZUŠ ČR a hráčů ČF, Praha

22.

 PDS - Charitativní vystoupení v Novém divadle

26.

 Koncert pro dva, tři...,sálek Doubravka, 18 hod.

28.

 Taneční oddělení - Malá scéna, Nové divadlo

   

 Červenec

 
20. - 28. 

 10. roč. mezinárodních letních hudebních kurzů, Rožmberk nad Vltavou

   
 Srpen

 

26. - 31.

 PDS - soustředění Trhanov

   

Akce budou průběžně doplňovány.