Dechové odd.

Dechové oddělení

Dechové oddělení Základní umělecké školy B. Smetany se řadí k mladším oddělením, může se však pochlubit řadou úspěchů svých žáků, kteří se pravidelně umisťují na předních místech soutěží pořádaných MŠMT i jiných.


Aktuálně


Výuka

Rodiče i žáci mají možnost si vybrat nástroj podle libosti, protože škola nabízí výuku všech obecně známých dechových nástrojů - tzn. zobcová flétna, flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba.

Všichni žáci se pravidelně účastní třídních přehrávek a mnozí z nich se představí na koncertech Dechového oddělení, Žákovských koncertech či na Slavnostním koncertě školy.

Výuka probíhá na všech pracovištích školy:

 • Lobzy, Revoluční 100
 • Doubravka, Zábělská 25
 • Vinice, Brněnská 36

Žáci navštěvují mimo hodiny nástroje i hodinu Hudební nauky. Ve vyšším ročníku pak mají možnost hrát v Junior orchestru, folklórním souboru Plzeňáček, komorních souberech aj. Rozvržení výuky v jednotlivých ročnících je k dispozici v ŠVP školy.


Přihlášení do školy

K přihlášení do ZUŠ B. Smetany je nutné vyplnit přihlášku a projít přijímacím řízením konaným v červnu.


Struktura výuky hry na dechový nástroj

Přípravné studium

 • rozvoj základních hudebních schopností, dovedností a návyků žáka
 • obsahuje nejvýše dva ročníky a je určeno žákům od 5 do 7 let
 • z dechových nástrojů se tak týká pouze hry na zobcovou flétnu

I. stupeň

 • plně se věnuje hře na vybraný dechový nástroj
 • obsahuje sedm ročníků a je určen žákům od 7 let
 • přihlásí-li se žák starší než je spodní limit uvedený v předchozím bodě, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji
 • studium I. stupně končí absolventským koncertem

II. stupeň

 • bezprostředně navazuje na I. stupeň a rozvíjí získané dovednosti
 • obsahuje čtyři ročníky a je určen žákům od 14 let
 • studium II. stupně končí absolventským koncertem

Studium pro dospělé

 • uchazeč může kontinuálně pokračovat po absolvování I. a II. stupně ve studiu pro dospělé
 • určeno pro studium od 18 let

 

Všechny další informace jsou k dispozici v ŠVP.

Vyučující dechového oddělení

Mgr.

Benešová Marie

klarinet

saxofon

zobcová flétna

Lobzy

Ing.

Bejčková Dagmar

flétna

zobcová flétna

Lobzy, Vinice

 

Bodnár Jan

klarinet

saxofon

zobcová flétna

Lobzy

 

Candra Jan

žesťové nástroje

Lobzy

Mgr.

Čížek Pavel

žesťové nástroje

Lobzy

 

Drábek Roman

flétna

zobcová flétna

Lobzy

 

Janiš Ján

flétna

zobcová flétna

Lobzy

Mgr.

Křiváček Matouš

fagot

Doubravka

Bc.

Michalec Ondřej

trubka

zobcová flétna

Lobzy

 

Mikešová Markéta

hoboj

zobcová flétna

Doubravka

 

Petruň Martin

klarinet

saxofon

zobcová flétna

Doubravka

 

Pitrmanová Linda

hoboj

zobcová flétna

Doubravka

Vinice

 

Ptáková Dominika

klarinet, zobcová flétna

Lobzy

Mgr.

Pošarová Jana

zobcová flétna

lesní roh

Lobzy

 

Šlégr Jan

žesťové nástroje

zobcová flétna

Lobzy

 

Špelina Marek

zobcová flétna

Lobzy

 

Veřejná vystoupení Dechového oddělení 2017/2018

 

 

Datum

Vystoupení

Čas

Místo

Září

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

Listopad

22.11.

 

Koncert Dechového oddělení

 

18:00

 

Doubravka

Prosinec

 11.12.

 21.12.

 Koncert Dechového oddělení

 Vánoční kocert Junior orchestru

 18:00

 18:00

 Lobzy

Kinosál SOU Skvrňany

Leden

 

 

 

 

Únor

 

     

Březen

 

 

 

 

Duben

 

 

 

 

Květen

 

 

 

 

Červen