Dechové odd.

Dechové oddělení

Dechové oddělení Základní umělecké školy B. Smetany se řadí k mladším oddělením, může se však pochlubit řadou úspěchů svých žáků, kteří se pravidelně umisťují na předních místech soutěží pořádaných MŠMT i jiných.


Aktuálně


Výuka

Rodiče i žáci mají možnost si vybrat nástroj podle libosti, protože škola nabízí výuku všech obecně známých dechových nástrojů - tzn. zobcová flétna, flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba.

Všichni žáci se pravidelně účastní třídních přehrávek a mnozí z nich se představí na koncertech Dechového oddělení, Žákovských koncertech či na Slavnostním koncertě školy.

Výuka probíhá na všech pracovištích školy:

 • Lobzy, Revoluční 100
 • Doubravka, Zábělská 25
 • Vinice, Brněnská 36

Žáci navštěvují mimo hodiny nástroje i hodinu Hudební nauky. Ve vyšším ročníku pak mají možnost hrát v Junior orchestru, folklórním souboru Plzeňáček, komorních souberech aj. Rozvržení výuky v jednotlivých ročnících je k dispozici v ŠVP školy.


Přihlášení do školy

K přihlášení do ZUŠ B. Smetany je nutné vyplnit přihlášku a projít přijímacím řízením konaným v červnu.


Struktura výuky hry na dechový nástroj

Přípravné studium

 • rozvoj základních hudebních schopností, dovedností a návyků žáka
 • obsahuje nejvýše dva ročníky a je určeno žákům od 5 do 7 let
 • z dechových nástrojů se tak týká pouze hry na zobcovou flétnu

I. stupeň

 • plně se věnuje hře na vybraný dechový nástroj
 • obsahuje sedm ročníků a je určen žákům od 7 let
 • přihlásí-li se žák starší než je spodní limit uvedený v předchozím bodě, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji
 • studium I. stupně končí absolventským koncertem

II. stupeň

 • bezprostředně navazuje na I. stupeň a rozvíjí získané dovednosti
 • obsahuje čtyři ročníky a je určen žákům od 14 let
 • studium II. stupně končí absolventským koncertem

Studium pro dospělé

 • uchazeč může kontinuálně pokračovat po absolvování I. a II. stupně ve studiu pro dospělé
 • určeno pro studium od 18 let

 

Všechny další informace jsou k dispozici v ŠVP.

Vyučující dechového oddělení

Ing. Mgr.

Bejčková Dagmar

flétna
zobcová flétna

Vinice

Mgr.

Benešová Marie

klarinet
saxofon
zobcová flétna

mateřská dovolená

 

Bodnár Jan

klarinet
saxofon
zobcová flétna

Lobzy

 

Candra Jan

pozoun
tenor
tuba

Lobzy

Mgr.

Čížek Pavel

pozoun
tenor
tuba

Lobzy

 

Drábek Roman

flétna
zobcová flétna

Lobzy

 

Hajžmanová Petra

hoboj
zobcová flétma

mateřská dovolená

 

Janiš Ján

flétna
zobcová flétna

Lobzy

Mgr.

Křiváček Matouš

fagot

Doubravka

 

Lejsková Veronika

zobcová flétna

Doubravka

Bc.

Michalec Ondřej

trubka
zobcová flétna

Lobzy

 

Petruň Martin

klarinet
saxofon
zobcová flétna

Doubravka

 

Pitrmanová Linda

hoboj
zobcová flétna

Vinice

 

Ptáková Dominika

klarinet
zobcová flétna

Lobzy

Mgr.

Slavíková Jana

zobcová flétna
lesní roh

Lobzy

 

Šlégr Jan

lesní roh
trubka
tenor
zobcová flétna

Lobzy

 

Špelina Marek

zobcová flétna

Lobzy

 

Špelinová Anna

zobcová flétna

Doubravka

MgA.

Tichotová Lucie

flétna
zobcová flétna

Lobzy

 

Velichová Markéta

hoboj
zobcová flétna

mateřská dovolená

 

 

 

Veřejná vystoupení Dechového oddělení 2019/2020

 

 

 

Datum

Vystoupení

Čas

Místo

Září

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

Listopad

11.11.
20.11.

Koncert Dechového oddělení
Koncert Dechového oddělení

17:30
18:00

Lobzy
Doubravka

Prosinec

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

Únor

 

 

 

 

Březen

 

 

 

 

Duben

 

 

 

 

Květen

 

 

 

 

Červen