Klavírní odd.

 

Klavír patří k oblíbeným a vyhledávaným nástrojům  a klavírní oddělení k nejnavštěvovanějšímu oboru. Během studia získává žák základní pianistické dovednosti, které následně využívá v sólové hře, čtyřruční hře, hře lehčích doprovodů a v neposlední řadě i v souborech s různým nástrojovým obsazením. Pedagogové již od předškolního věku rozvíjí dětskou fantazii, hudební tvořivost a cit pro hudbu. Takto připravení žáci se mohou prezentovat nejen na koncertech a různých soutěžích (i s mezinárodní účastí), ale případně pokračovat v dalším uměleckém studiu na školách vyššího typu. Úspěšně se pak uplatňují např. jako pedagogové ZUŠ, konzervatoří, vysokých škol a věnují se i koncertní činnosti.

 

·  Vyučujeme děti od pěti let v Lobzích, Doubravce i na Vinicích.

· Povinnou součástí studia hry na klavír je hudební nauka v rozsahu jedné vyučovací lekce týdně (od přípravného studia do pátého ročníku I. cyklu). Od 6. ročníku do konce studia pak žák povinně navštěvuje další volitelný předmět (viz ŠVP).

 

Organizace a délka studia:

·      PS              Přípravné studium od 5 let - do 7 let

·        I. cyklus     1. ročník - 7. ročník - od 7 let

·      II. cyklus      I. ročník - IV. ročník - od 14 let

 

 

Naši učitelé

 

Durasová Zuzana

Lobzy

Engelthalerová Hana Mgr.

Lobzy, Vinice

Janišová Ivana

Lobzy, Doubravka

Janovičová Petra

Doubravka

Kuntzmanová Alena

Doubravka, Lobzy

Kreuzmannová Radislava

Doubravka

Pytelková Daniela

Lobzy

Rezková Zuzana

Doubravka

Slavík Štěpán BcA.

Lobzy

Kořánek Michal

Lobzy, Doubravka

Stolzová Markéta Mgr.

Lobzy, Doubravka

Tupá Alena

Lobzy

Urbanová Naďa

Doubravka