Smyčcové odd.

Smyčcové oddělení

Výuka probíhá:

 • v budově školy ZUŠ – Revoluční 100, Plzeň
 • v budově 7. ZŠ – Brněnská 36, Plzeň Vinice
 • v budově 14. ZŠ – Zábělská 25, Plzeň 

Výuka individuální:

 • housle, viola, violoncello, kontrabas

 Výuka kolektivní:

 • komorní hra, hra v komorním orchestru, hra ve folklorním souboru
 • Studium je pravidelné a systematické, na základě zvládnuté přijímací zkoušky.
 • Součástí studia vybraného smyčcového nástroje je hudební nauka. 

Vyučovací hodina trvá 45 min.

Škola poskytuje svým žákům za měsíční poplatek nástroje k zapůjčení.

Nejlepší žáci - sólisté i členové souborů - se zúčastňují soutěží, hrají na žákovských přehrávkách, koncertech školy a další řadě kulturních akcí.

   Organizace a délka studia:

přípravné studium

 • má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let
 • žáci získají základy z hudební teorie a navštěvují hodiny hry na nástroj 

studium I. stupně

 • má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let
 • individuální práce s učitelem v hodině hry na nástroj 

studium II. stupně

 • má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let
 • bezprostředně navazuje na studium I. stupně a rozvíjí získané dovednosti, více příležitostí je pro hru z listu 

studium pro dospělé (SPD)

 • má 4 ročníky a je určeno  pro žáky od 18 let
 • vzdělávání se určuje podle individuálních schopností žáka

   Každý stupeň studia žák ukončuje vystoupením na absolventském koncertu.

Ve vyšších ročnících přistupuje k sólové nástrojové hře i hra komorní a souborová (uplatňují se nástrojové dovednosti, hudební vkus a získávají praktické zkušenosti). Výuka pak souhrnně představuje 2 – 3 vyučovací hodiny týdně.  


UČITELÉ
Kalčeva Darina housle Doubravka Klepalová Zuzana housle Doubravka Rezek Jan housle,viola Doubravka,Lobzy Štěchová Jana housle Lobzy,Vinice Urválek Pavel violoncello Lobzy

Počet žáků       66

hra na housle 61 žáků hra na violoncello 4 žáci hra na kontrabas 1 žák

Školní rok  2020 / 2021

Připravujeme

11.10.       Absoventské koncerty, sálek ZUŠ Zábělská

Plzeňáček - stránky folklórního souboru - aktuální informace


Soutěže MŠMT

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

      Školní kolo
  
Krajské kolo
 sálek Doubravka
 sálek Doubravka 

Plánované akce

říjen

 11.

  absolventské koncerty, sálek ZUŠ Zábělská

listopad

   

prosinec

   

leden

   

únor

   

březen

   

duben

   

květen

   

červen

   

červenec

   

srpen

 

 

Absolventi

   - 1. cyklus (D. Kalčeva)
   - 1. cyklus (Z. Klepalová)
  
- 1. cyklus (J. Štěchová)


Fotogalerie

KVK Centrum 2802/2017
Školní kolo 2601/2017, Polička
Koncert uč. O. Hráchové 1512/201
Doubravka - O. Hráchová, P. Šanderová 0303/2016
Soutěž školní komorní 1202/2016 
Doubravka 1312/2016 

Doubravka 1201/2016

Koncert ZUŠ a ČF foto1 foto2 06/2015

Masné krámy 120515
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 3/2015
Masné krámy 1702/2015
Doubravka 1811/2014
Hudební kurzy Plzeň 08/2014
Hudební kurzy České Budějovice 07/2014
Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů 05/2014
Absolventský koncert A. Vodová 2704/2014
Soutěž J. Muziky 04/2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 03/2014
Soutěže 2014
Masné krámy 2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 2013
Vivat Familia 2013
České Budějovice 2013
S Pavlem Šporclem 2013
Soutěž - koncerty 2013
Nejmenší-Doubravka 030412
České Budějovice 2012
Dům hudby 2012
DJKT 2011
Doubravka_260111
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 05/2010
Soutěž - koncerty 2010
Turnov 2009, Plzenecké housličky 2010