Smyčcové odd.

Smyčcové oddělení

Výuka probíhá:

v budově školy ZUŠ – Revoluční 100, Plzeň

v budově 7. ZŠ – Brněnská 36, Plzeň Vinice

v budově 14. ZŠ – Zábělská 25, Plzeň

Výuka individuální:

housle, viola, violoncello, kontrabas

Výuka kolektivní:

komorní hra, hra v komorním orchestru, hra ve folklorním souboru

Studium je pravidelné a systematické, na základě zvládnuté přijímací zkoušky.

Součástí studia vybraného smyčcového nástroje je hudební nauka.

 

Vyučovací hodina trvá 45 min.

Škola poskytuje svým žákům za měsíční poplatek nástroje k zapůjčení.

Nejlepší žáci - sólisté i členové souborů - se zúčastňují soutěží, hrají na žákovských přehrávkách, koncertech školy a další řadě kulturních akcí.

Organizace a délka studia:

přípravné studium

má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let

žáci získají základy z hudební teorie a navštěvují hodiny hry na nástroj

studium I. stupně

má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let

individuální práce s učitelem v hodině hry na nástroj

studium II. stupně

má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let

bezprostředně navazuje na studium I. stupně a rozvíjí získané dovednosti, více příležitostí je pro hru z listu

studium pro dospělé (SPD)

má 4 ročníky  a je určeno  pro žáky od 18 let

vzdělávání se určuje podle individuálních schopností žáka

 

Každý stupeň studia žák ukončuje vystoupením na absolventském koncertu.

Ve vyšších ročnících přistupuje k sólové nástrojové hře i hra komorní a souborová (uplatňují se nástrojové dovednosti, hudební vkus a získávají praktické zkušenosti). Výuka pak souhrnně představuje 2 – 3 vyučovací hodiny týdně.

 


 

Učitelé

Hráchová Olga - housle - Doubravka, Lobzy

Kalčeva Darina - housle - Doubravka

Klepalová Zuzana - housle - Doubravka

Rezek Jan - housle, viola - Doubravka, Lobzy

Štěchová Jana - housle - Lobzy, Vinice

Urválek Pavel - violoncello  - Lobzy

Stadtherr Vilém - kontrabas - Doubravka

Počet žáků: 66
hra na housle: 61 žáků
hra na violoncello: 4 žáci
hra na kontrabas: 1 žák

Školní rok  2016/2017

Připravujeme


 

15.6. Absolventský koncert - M. Jakubčík, KVK Centrum 17,30 hod.
26.6. Absolventský koncert - M. Marťák, A. Pecháčková, Dům hudby 18,00 hod.

Plzeňáček - stránky folklórního souboru - aktuální informace


Soutěže MŠMT 2016 / 2017

Hra na smyčcové nástroje

    Hra na housle
    Hra na violoncello
    Hra na housle
    Hra na housle
    Hra na violoncello

26.1. školní kolo 
3.03. okresní - spodní sm.
11.3. okresní - vrchní sm.
1.04. krajské - vrchní sm.
2.04. krajské - spodní sm.

    sálek ZUŠ, Zábělská 
    sálek ZUŠ, Lobzy
    sálek ZUŠ, Zábělská
    sálek ZUŠ, Zábělská
    sálek ZUŠ, Zábělská


Plánované akce

září 

   

listopad 

   

prosinec 

   

leden 

   

únor 

   

březen 

   

duben 

   

květen 

   

červen 

   

červenec 

   

srpen 

   

Absolventi 

 


 

 

Fotogalerie

KVK Centrum 2802/2017
Školní kolo 2601/2017, Polička
Koncert uč. O. Hráchové 1512/201
Doubravka - O. Hráchová, P. Šanderová 0303/2016
Soutěž školní komorní 1202/2016
Doubravka 1312/2016
Doubravka 1201/2016
Koncert ZUŠ a ČF foto1 foto2 06/2015
Masné krámy 120515
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 3/2015
Masné krámy 1702/2015
Doubravka 1811/2014
Hudební kurzy Plzeň 08/2014
Hudební kurzy České Budějovice 07/2014
Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů 05/2014
Absolventský koncert A. Vodová 2704/2014 
Soutez J. Muziky 04/2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 03/2014
Soutěže 2014
Masné krámy 2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 2013
Vivat Familia 2013
České Budějovice 2013
S Pavlem Šporclem 2013
Soutěž - koncerty 2013
Nejmenší-Doubravka 030412
České Budějovice 2012
Dům hudby 2012
DJKT 2011
Doubravka_260111
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 05/2010
Soutěž - koncerty 2010
Turnov 2009, Plzenecké housličky 2010