Soutěže

2018/2019


EVROPA VE ŠKOLE, 28. ROČNÍK 2018/2019

KRAJSKÉ KOLO

cena - 1. kategorie: Hana Matoušková, Rozálie Šnepová, Viktorie Veverková a soubor grafik Zvířata v ZOO

cena - 2. kategorie: Štěpánka Vondráčková

cena - 3. kategorie: Šárka Křikavová


CONCOURS INTERNATIONAL D´ARTS PLASTIQUES "GRAINES D´ARTISTES DU MONDE ENTIER", CENTRE POUR L´UNESCO LOUIS FRANCOIS, TROYES, FRANCIE, 2019

mezinárodní výtvarná soutěž, téma ročníku 2019 - Traces et écritures dans l´Histoire

1. místo - zlatá medaile v kategorii 14-17 let

za kolektivní práci - linorytový komiks Le premier livre tchéque


KOMENSKÝ A MY 2019

Za obrázky "Z vandrovní knížky" získaly děti ze ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň - Anna Nárovcová, Klára Domanická, Světlana Moravcová, Matěj Breu a Štěpán Čihák hlavní Cenu poroty v ústředním kole výtvarné soutěže Komenský a my 2019.


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN  SCÉNICKÉHO TANCE, KLATOVY - 2. 4. 2019

 - choreografie „HONZA A RONY“ - ocenění za zpracování námětu, osobitou interpretaci, práci s hudebním materiálem a pedagogické vedení, nominace na celostátní přehlídku Kutná Hora 17. - 19. 5. 2019

- choreografie „KAM AŽ MŮŽEŠ?“ - ocenění za celkové jevištní zhpracování, práci s rekvizitou a interpretaci, doporučení na festival současného tance SIRAEX 2019

- choreografie „SAMOHLÁSKY“ - ocenění za hledání, osobité nacházení a interpretaci


MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÉ DNY V PRAZE

25. - 27. 10. 2018, Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha

V mezinárodní soutěži ve hře na akordeon získali žáci ZUŠ Beřicha Smetany, Plzeň ze třídy věry Blaškové významná ocenění -

Daniela Holá ocenění ve zlatém pásmu,

duo Jeroným Široký a Jindřich Sklenář ocenění ve zlatém pásmu


 

2017/2018


PLZEŇSKÉ DĚTI REPUBLICE K NAROZENINÁM

výtvarná soutěž pro děti a mládež ke 100. výročí republiky, 1. čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni, Město Plzeň, Plzeňský kraj

výsledky celoměstského kola soutěže:

2. kategorie ZUŠ: 7 – 9 let: cena - Domanická Klára, cena - Matoušková Hana                

3. kategorie ZUŠ: 10 – 12 let: cena - Denková Amálie, cena - Holá Daniela                         

4. kategorie ZUŠ: 13 – 15 let: cena - Velebný Viktor, čestné uznání - Kopal Vítek                       

Všechny obrázky ze školního kola soutěže si můžete prohlédnout zde:


EVROPA VE ŠKOLE 2017-2018

ÚSTŘEDNÍ KOLO

1. kategorie 4 - 8 let: čestné uznání - Autoportréty slavných mistrů - kolektiv autorů

2. kategorie 9 - 12 let: cena - Viktor Šlechta - Portrét Salvadora Dalího


SOUTĚŽ PLZENECKÉ HOUSLIČKY

26. 5. 2018, Starý Plzenec

2. místo - Tina Tranová

2. místo - Martina Milovníková


SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU – KRAJSKÉ KOLO

7. 4. 2018, Domažlice

Stříbrné pásmo – ocenění za souhru hudby a tance - Smečka če če kule – II. Kategorie

Bronzové pásmo - Rozmluvy – II. kategorie

Čestné uznání - Spadla stopka, uronila kapku slzičku – II. Kategorie

Čestné uznání - Opřít se a nepřít se? – IV. Kategorie


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Klatovy 27. 3. 2018

Ocenění - Spadla stopka, uronila kapku slzičku - Za citlivé zpracování tématu

Ocenění - Smečka če če kule - Za citlivé propojení hudby a pohybu

Ocenění – Rozmluvy - Za choreografii a interpretaci


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ PRO ŠK. ROK 2017/2018

3. 3. 2018 Plzeň

zlaté pásmo s postupem – choreografie Rozmluvy, II. kategorie - Ocenění za rozvinutí vybraného námětu, hudební citlivost a naladění skupiny

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Smečka če če kule, II. Kategorie - Ocenění za dynamiku projevu i choreografie

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Spadla stopka, uronila kapku slzičku, II. Kategorie - Ocenění za rozvoj pohybové představivosti a pohybového vnímání

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Opřít se a nepřít se?, IV. Kategorie, Ocenění za výběr tématu

ocenění za tvořivé pedagogické vedení - pedagog Lenka Jíšová – choreografie Rozmluvy


2018 KLEINE TAGE DER HARMONIKA KLINGENTHAL

46. ročník mezinárodní soutěže ve hře na akordeon 3. - 4. 3. 2018, info a video zde:

velké úspěchy našich žáků:

Daniela Holá - kat. 1a - 1.cena + zvláštní cena za nejmladší oceněnou účastnici
Alex Dorian Novák - kat. 1b - 8. místo
kat. K1 Gabriela Straková - flétna + D. Holá - 2. místo
kat. K2 Jeroným Široký - akordeon + Jindřich Sklenář - klarinet - 2. místo


Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky 2018

houslistky Tina Tranová a Martina Milovníková ze třídy Olgy Hráchové získaly na Mezinárodní soutěži PhDr.J. Micky v konkurenci dětí z Japonska, Rakouska, Nizozemska, Ruska, Bulharska a Ukrajiny čestná uznání, děkujeme Š. Slavíkovi za klavírní doprovod, foto zde:


PLZEŇSKÝ ORFEUS JUNIOR 2017

Laureáty hudební ceny Plzeňský Orfeus junior za rok 2017 se stali dva žáci ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň - Jan Dolejš (klavír) a Daniela Holá (akordeon), foto zde:


13. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČR "OČI DOKOŘÁN 2017" - ústřední kolo

stříbrné pásmo:

Výtvarná akce ILUMINACE 2016 (A. Jíšová a H. Vendová)

bronzové pásmo:

Světla a stíny I. - IV. Lucie Straková - fotografická tvorba žáků (H. Vendová)

Výtvarná akce ILUMINACE 2015 (A. Jíšová a H. Vendová)

Commedia dell arte - papírořez Daniela Holá (A. Jíšová)

Commedia dell arte - papírořez Sebastien Javorský (A. Jíšová)

čestné uznání:

Cesta ke geometrické abstrakci - výtvarná řada (A. Jíšová)

První česká kniha - linorytový komiks - 6 stran (A. Jíšová a H. Vendová)

Commedia dell arte - papírořez Anděla Křikavová (A. Jíšová)

výsledková listina - jednotlivé plošné a prostorové práce, fotografická tvorba a výtvarné akce zde:, výtvarné řady a projekty zde:


 

2016/2017


Bratři Jonáš,Lukáš a Matyáš Handšuchovi

z houslové třídy O. Hráchové mají za sebou úspěšný rok, společně jako H-TRIO získali na přehlídce Mládí a B.Martinů v Poličce Zlaté pásmo a byli hosty v pořadu P. Jančaříka pro Český rozhlas Plzeň...jako solisté získali jednotlivě v krajském kole soutěže ZUŠ jedno 1. a dvě 2. místa, v celostátní Poličce dvě Zlatá a jedno Stříbrné pásmo, v Novém Jičíně na soutěži O cenu V. Krůčka dvě 2.místa a nejmladší Matyáš pak završil soutěžní rok 1. místem na Plzeneckých housličkách, foto zde:


Polička-celostátní soutěžní přehlídka Mládí a B.Martinů

houslisté ze tř. O. Hráchové zleva - A. Kondr Čestné uznání, M. Milovníková a M. Handšuch - Zlatá pásma, M. Hrušková - Stříbrné pásmo, A. Šikýřová - Bronzové pásmo...na fotce chybí A. Chytrá a V. Vespalcová - čestná uznání a K. Šnebergová - diplom za účast, foto zde:


PLZENECKÉ HOUSLIČKY 2017

Matyáš Handšuch ze tř. O. Hráchové získal na celostátní soutěži Plzenecké housličky krásné 1. místo, foto zde:


SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČR – KRAJSKÉ KOLO

22. - 23. 5. 2017 - v krajském kole soutěžní přehlídky získali žáci ZUŠ B. Smetany Plzeň tato ocenění:

4 ceny ve zlatém pásmu: Řada výtvarných prací Cesta ke geometrické abstrakci (žáci A. Jíšové), záznamy z hudebně výtvarných akcí ILUMINACE 1 (2015) a ILUMINACE 2 (2016) – žáci celého výtvarného oboru, fotografie – Lucie Straková

10 cen ve stříbrném pásmu: Řada výtvarných prací Symetrie x asymetrie (žáci H. Vendové), soubor prací Motýlí křídla (žáci H. Vendové), Komiks První česká kniha (žáci A. Jíšové a H. Vendové), jednotlivé práce: Pavla Švandrlíková, Stella Ausbergerová, Daniela Holá, Nikol Šístková, Anděla Křikavová, Jolana Ottová, Sebastien Javorský

3 ceny v bronzovém pásmu:jednotlivé práce: František Lukeš, Hana Matoušková, Hana Matoušková

výsledková listina zde:


SOUTĚŽ NOVOHRADSKÁ FLÉTNA

Ema Brejchová získala 2. místo a Gabriela Straková 3. místo ve 14. ročníku mezinárodní soutěže mladých interpretů v Nových Hradech. GRATULUJEME!, foto zde:


Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 2017

Jan Dolejš z klavírní třídy A. Tupé získal v kategorii do 11 let 2. cenu a stal se tak nejlepším českým účastníkem v této kategorii. Gratulujeme!


ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Milan Marťák z třídy D. Kalčevy získal 1. místo (hra na housle, kategorie do 26 let),
Alžběta Sovová z třídy V. Stadtherra získala 2. místo (hra na kontrabas, kategorie do 18 let) a

Agáta Šikýřová (foto) ze třídy O. Hráchové si odváží 3. místo (hra na housle, kategorie do 9 let). Liberec, 12. - 13. 5. 2017


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NPMK J. A. KOMENSKÉHO "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"

CELOSTÁTNÍ KOLO - Cena ředitelky muzea - soubor linorytů Commedia dell´arte - kolektiv autorů, 1. cena - 1. kategorie - Anděla Křikavová - papírořez Coviello z cyklu Commedia dell´arte, 2. cena - 1. kategorie - Nikol Šístková - Kolombína z cyklu Commedia dell´arte, 3. cena - 3. kategorie - Olga Koldinská - papíroryt Rokoková dáma, všechny práce zde:


EVROPA VE ŠKOLE 25. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE - KRAJSKÉ KOLO

Hana Matoušková - cena - 1. kategorie, Marta Strelková, Jan Halla a soubor linorytů Tradice krajky - cena - 2. kategorie, soubor linorytů Krajka a Pavla Švandrlíková - cena - 3. kategorie, všechny práce zde:


SOUTĚŽ O CENU VÁCLAVA KRŮČKA

Na celostátní soutěži O cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně získali houslisté ze třídy Olgy Hráchové tři 2.místa a jedno 3.místo ( M. Hrušková, M.a J. Handšuchovi a A. Kondr), foto zde:


PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ - ROKYCANY

Na Regionální přehlídce školních dětských pěveckých sborů 2007 4. 4. 2017 v Rokycanech získal pěvecký sbor ZUŠ B. Smetany NOTIČKY Diplom za umístění ve zlatém pásmu. Gratulujeme! Diplom zde:


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

1. 4. 2017, ZUŠ B. Smetany, Plzeň-Doubravka

postupy do ústředního kola: Agáta Šikýřová ze třídy O. Hráchové, Milan Marťák ze třídy D. Kalčevy, návrh na postup: Alžběta Sovová ze třrídy V. Stadtherra

Naši žáci získali ještě čtyři 1. místa, pět 2. míst a jedno 3. místo, gratulujeme!

celá výsledková listina zde:


SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PRO DECHOVÉ ORCHESTRY

V krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR 26. 3. 2017 v Plzni získal JUNIOR ORCHESTR ZUŠ B. Smetany Plzeň diplom za zlaté pásmo a titul ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE! Gratulujeme!


V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ HOUSLOVÉ SOUTĚŽE PhDr. JOSEFA MICKY

24. - 26. 3. 2017

V mezinárodní soutěži pod záštitou Václava Hudečka získala 2. cenu v I. kategorii Martinka Eva Milovníková ze ZUŠ B. Smetany Plzeň ze třídy Olgy Hráchové. Gratulujeme! Na snímku ze soutěže je Martinka s panem Václavem Hudečkem a panem Štěpánem Slavíkem.


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE, KLATOVY 21. 3. 2017

NOMINACE NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU DO KUTNÉ HORY (19. - 21. 5. 2017) - choreografie - „Zeptej se mě, jak mi je?“ (7. roč. a 1. roč. 2. stupně) a ocenění za „námět, propojení skupiny a sílu sdělení“

další ocenění: choreografie - „Tóny klarinetů a jejich proměny“ (5. a 6. ročník) - ocenění za „citlivý taneční projev a propojení hudby s pohybem, choreografie - „Jablůnečka“ (2. a 3. ročník) - ocenění za „ citlivý taneční a hlasový projev“


PLZEŇSKÝ AKORDEON 2017

18. 3. 2017, sálek ZUŠ B. Smetany, Plzeň-Doubravka, Zábělská

1. místo - kategorie II. - Daniela Holá

3. místo - kategorie III. - Alex Dorian Novák

1. místo - kategorie KI - Akordeonové duo - Daniela Holá, Alex Dorian Novák

2. místo - kategorie KII - Duo akordeon a klarinet - Jeroným Široký, Jindřich Sklenář


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA KLAVÍR

17. - 18. 3. 2017, Dům hudby, Plzeň, Husova 30

Naši klavíristé mají krajské kolo za sebou. Jak dopadli? Získali pět 3. míst, devět 2. míst a šest 1. míst.  Do ústředního kola postupují Amélie Kuhnová, Jan Dolejš (oba ze třídy A. Tupé) a Matouš Kos (ze třídy Z. Durasové), 1. náhradníkem na postup je Kristina Vaňková (ze třídy P. Janovičové). Moc gratulujeme!

kompletní výsledková listina zde: https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=58


KLEINE TAGE DER HARMONIKA

úspěšní žáci ZUŠ B. Smetany - 45. ročník mezinárodní soutěže ve hře na akordeon v Klingenthalu 4. - 5. 3. 2017:

Daniela Holá - kategorie 1a do 10 let - 2. cena a Cena pro nejmladšího účastníka soutěže,

Alex Dorian Novák - kategorie 1b do 12 let - 8. místo

Jeroným Śiroký (akordeon) a J. Sklenář (klarinet) - kategorie K1 - 2. cena


PLZEŇSKÝ ORFEUS JUNIOR

Laureáty ceny Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus junior za rok 2016 byli jmenováni 3 žáci ZUŠ B. Smetany Plzeň:

Jan Dolejš (klavír), Jana Škarbanová (klavír), oba ze třídy Aleny Tupé a Daniela Holá (akordeon) ze třídy věry Blaškové.

Ceny byly předány na plese 10. 2. 2017 v Měšťanské besedě, všichni laureáti vystoupí s Plzeňskou filharmonií na koncertě v Novém divadle 18. 5. 2017, více informací zde:


 

2015/2016


CENY V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR V HUDEBNÍM OBORU

Hra na elektronické klávesové nástroje, Františkovy Lázně 28. 4. - 1. 5. 2016

1. místo: Z. Morková, uč. H. Medunová

1. místo. J. Skořepa, uč. H. Medunová

2. místo: D. Říha, uč. H. Medunová

2. místo: T. Morková, uč. H. Medunová

3. místo: Š. Dolejš, uč. H. Medunová

Komorní hra s převahou dechových nástrojů, Orlová 6. - 8. 5. 2016

1. místo: Klarinetové trio (J. Sklenář, M. Petruň, V. Šlechta) uč. M. Petruň

1. místo. Smíšené trio (E. Svobodová, K. Kosová, K. Cao) uč. M. Bieglerová, M. Mikešová

1. místo: Smíšené kvarteto (T. Šanderová, J. Janiš, D. Lerchová, M. Kos) uč. M. Bieglerová, M. Mikešová

1. místo: Smíšené trio (A. Váňová, M. A. Hušková, A. Pecháčková) uč. M. Bieglerová, M. Mikešová

2. místo: Kvarteto zobcových fléten (V. Šlechta, M. Petruň, M. Petruň, J. Sklenář) uč. M. Petruň

3. místo: Klarinetové trio (P. Kielberger, T. Sofron, M. Peštová) uč. M. Petruň

Hra na akordeon, Plzeň 6. - 8. 5. 2016

1. místo: D. Holá, uč. V. Blašková

2. místo: A. D. Novák, uč. V. Blašková

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, Jindřichův Hradec 13. - 15. 5. 2016

1. místo: Trio: M. Marťák, T. Marťák, Z. Špinková

1. místo: Komorní soubor barokní a předklasické hudby: A. Alwail - housle, A. Váňová - zobcové flétny, J. Engelthaler - cembalo

1. místo: Kvarteto: K. Šálková, K. Soumarová. K. Keplová, T. Šanderová
(společný soubor ZUŠ Chrást, ZUŠ Sokolovská, ZUŠ B. Smetany, ZUŠ Chválenická)

3. místo: Komorní soubor barokní a předklasické hudby: L. Langová - housle, H. Špalková - housle, J. Linda - cembalo

žáci jsou ze tříd Z. Klepalové, D. Kalčevy. M. Mikešové, J. Rezka


Prize Mieke Van Weddingen

Barbora Špelinová ze třídy Michaely Bieglerové se zúčastnila soutěže mladých zobcových flétnistů "Prize Mieke Van Weddingen" v Leuvenu (Belgie). Ve velice silné konkurenci studentů uměleckých škol z Rakouska, Izraele, Německa, Švýcarska, Holandska a Belgie získala Barbora  2. místo ve třetí kategorii.


Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2016, Kamenice nad Lipou

Jana Škarbanová ze třídy Aleny Tupé obsadila jako nejlepší účastnice z České republiky 2. místo.


CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

20. - 22. 5. 2016, Kutná Hora

na přehlídku postoupili z krajského kola s tancem "Hoř, ohýnku, hoř, tajné přání tvoř" žáci 2. ročníku ZUŠ B. Smetany


PĚVECKÝ SBOR NOTIČKY ZÍSKAL OCENĚNÍ NA FESTIVALU HRAJEME S ORFFEM

23. 4. 2016, Louny, 10. ročník celostátního festivalu Hrajeme s Orffem - ceny: diplom za originální a vtipnou dramaturgii, celkově vyzrálý vokální projev a zprostředkování radosti z hudby, diplom - Laureát festivalu , zvláštní ocenění za interpretační schopnosti trumpetisty Jakuba Sobotky a zvláštní ocenění za stepařské yvstoupení Johanky Kučerové.


EVROPA VE ŠKOLE 2015/2016

V ústředním kole 25. ročníku výtvarné soutěže Evropa ve škole získali 3 ceny a 1 čestné uznání:

cena - Světlana Moravcová, cena - Dagmar Chalušová, cena - kolektiv autorů za soubor grafik (A. Denková, L. Horáková, J. Jedličková, J. Šteiniger, P. Švandrlík, P. Švandrlíková, Š. Vondráčková), čestné uznání - Anna Jůzková, slavnostní předání cen 30. 5. 2016 při zahájení výstavy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
všechny práce včetně oceněných ze ZUŠ B. Smetany zde:


PLZENECKÉ HOUSLIČKY

24. ročník soutěže nejmenších houslistů, 21. 5. 2016, Starý Plzenec, Houslisté ze třídy Olgy Hráchové získali v konkurenci dětí z celé republiky v soutěži  Plzenecké housličky tato krásná ocenění : Martinka Milovníková 2.místo, Agátka Šikýřová 2.místo, Matýsek Handšuch 2.místo, Madlenka Hrušková  2.místo a Bětuška Desortová 3.místo., foto zde:


CESTA 2016 - 13. ROČNÍK PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE, KLENOVÁ

cena z přehlídky pro kolektiv autorů ZUŠ B. Smetany za linorytový komiks První česká kniha, slavnostní předání cen - Galerie Klatovy/Klenová, sýpka Klenová, 11. 6. 2016, 14 hodin


KAREL IV. OČIMA DĚTÍ

mezinárodní soutěž Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Praha, slavnostní předání cen 16. 6. 2016 – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Kateřina Valachová, PhD.

1. místo – II. kategorie: Dagmar Chalušová

2. místo – III. kategorie: Zuzana Suchá

čestné uznání III. kategorie: Miroslava Martincová

čestné uznání IV. kategorie: Marie Trnková


PRAGUE JUNIOR NOTE 2016

V XXV. ročníku klavírní soutěže získal Jan Dolejš ze třídy Aleny Tupé 1. místo v II. kategorii.


 

 

2012 - 2013


 

J. Dolejš (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

J. Škarbanová (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

J. Dolejš (keyboard)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Brno

J. Skořepa (keyboard)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Brno

V. Jančová (keyboard)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Brno

D. Říha (keyboard)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Brno

H. Jurečka (akordeon)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Pardubice

J. Edelová, B. Kozáková (duo akordeon)

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

A. Špelinová (z. flétna)

2. cena v soutěži Teplické flautohry, Teplice

K. Kohout (housle)

3. cena v Houslové soutěži PhDr. J. Micky, Praha

3. cena v Kocianově houslové soutěži, Ústí nad Orlicí

M. Hušková (housle)

zlaté pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

A. Denková (housle)

zlaté pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

M. Marťák (housle)

zlaté pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

M. Handšuch (housle)

stříbrné pásmo a cena pro nejmladšího účastníkav soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

A. Babková (housle)

stříbrné pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

J. Handšuch (housle)

bronzové pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

V.Vespalcová (housle)

bronzové pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

A.Vodová (housle)

bronzové pásmo v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů, Polička

T. Šanderová, V. Šanderová, A. Špelinová, B. Špelinová (kvarteto z. fléten)

1. cena v celostátní a absolutní vítěz soutěži MŠMT, Liberec

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

1. cena v soutěži Teplické flautohry, Teplice

K. Váňová, M. Rezek, J. Smola, Š. Váňa, A. Pecháčková (smíšené kvinteto)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

K. Váňová, M. Rezek, J. Smola, A. Pecháčková (smíšené kvarteto)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

D. Lerchová, T. Šandetová, J. Janiš, M. Kořánek (smíšené kvarteto)

1. cena v soutěži Teplické flautohry, Teplice

M. a M. Petruňovi, L,Široká, J.Sklenář (kvarteto z. fléten)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

M. Bělohoubek, O. Denk, E. Tanzerová, M. Mondek (klarinetové kvarteto)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

K. Kohout, J. Kinzl, M. Hušková, L. Handšuch, J. Schaffer (soubor klasického obsazení s klavírem ZUŠ B. Smetany + ZUŠ T. Brzkové)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT

A. Váňová, K. Keplová, M. Vejvodová, B. Martincová (soubor barokní a předklasické hudby ZUŠ B. Smetany + ZUŠ Sokolovská)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT

T. Marťák, M. Marťák, Š.Váňa, Z. Špinková (soubor barokní a předklasické hudby ZUŠ B. Smetany + ZUŠ Sokolovská)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT

E. Jankovcová ,V. Frank, M. Kihoulou, J. Smola (soubor klasického obsazení bez klavíru ZUŠ B. Smetany + ZUŠ T. Brzkové + ZUŠ Chválenická)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT

O. Tomáš (kytara)

1. cena v soutěži PRAGuitarra Clássica, Praha

A. Kozáková (kytara)

2. cena v soutěži PRAGuitarra Clássica, Praha

M. Hucl (zpěv)

čestné uznání v Pěvecké soutěži Olomouc 2012, Olomouc

2011 - 2012


 

S. Kuhn (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

2. cena + cena nadace OSA za nejlepší provedení soudobé skladby v soutěži Junior Praque Note 2011, Praha

K. Šálková (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

čestné uznání I. stupně v soutěži Junior Praque Note 2011, Praha

J. Škarbanová (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

J. Široký (akordeon)

1. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži, Ostrava

J. Jurečka (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

B. Beňová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

S. Jakoubková (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

B. Kozáková (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Holubová (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Edelová (akordeon)

čestné uznání v Mezinárodní akordeonové soutěži, Ostrava

V. Edelová, J. Jurečka (duo akordeon)

1. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Edelová, B. Kozáková (duo akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

J. Korelus, Michal Ronovský (duo akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

A. Šanderová (z. flétna)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

A. Špelinová (z. flétna)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

B. Špelinová (z. flétna)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Váňová (z. flétna)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Kučera (klarinet)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

M. Bělohoubek (klarinet)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

D. Ptáková (klarinet)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

Z. Sobotová.(hoboj)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

V. Frühaufová (lesní roh)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Pojerová (trubka)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

T. Pulcová (saxofon)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Kohout (housle)

1. cena v Mezinárodní houslové soutěži J. Muziky, Nová Paka

zlaté pásmo + zvláštní cena za interpretaci na Celorepublikové soutěžní přehlídce, Polička

3. cena v Kocianově houslové soutěži, Ústí nad Orlicí

A. Denková (housle)

zlaté pásmo na Celorepublikové soutěžní přehlídce, Polička

A. Alwail (housle)

1. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

A. Babková (housle)

stříbrné pásmo na Celorepublikové soutěžní přehlídce, Polička

L. Handšuch (housle)

stříbrné pásmo na Celorepublikové soutěžní přehlídce, Polička

A. Denková (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

J. Handšuch (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

E. Hubaczová (housle)

čestné uznání v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

V. Vespalcová (housle)

čestné uznání v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

K. Váňová, M. Rezek, J. Smola, M. Augustinová (smíšené kvarteto)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

T. Šanderová, V. Šanderová, A. Špelinová, B. Špelinová (kvarteto z. fléten)

2. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

O. Tomáš (kytara)

2. cena v Mezinárodní kytarové soutěži, Zruč nad Sázavou

M. Hucl (zpěv)

diplom za účast v Pěvecké soutěži Olomouc 2011, Olomouc

Fratello banda

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Kyjov

folklórní soubor Malý Plzeňáček

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Kyjov

2010 - 2011


 

M. Augustinová (klavír)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

J. Jára (klavír)

3..cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

M. Jech (klavír)

1. cena v soutěži Junior Praque Note 2011, Praha

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

M. Kořánek (klavír)

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2011, Praha

D. Říha (keyboard)

zlaté pásmo v soutěži Jirkovské klávesy, Jirkov

L. Stuchlová (keyboard)

stříbrné pásmo v soutěži Jirkovské klávesy, Jirkov

J. Skořepa (keyboard)

stříbrné pásmo v soutěži Jirkovské klávesy, Jirkov

J. Jurečka (akordeon)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Havířov

B. Kozáková (akordeon)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Havířov

J. Korelus, M. Ronovský (duo akordeon)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Havířov

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

V. Edelová, J. Jurečka (duo akordeon)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Havířov

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

G. Kalčeva (housle)

1. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

2. cena v Mezinárodní houslové soutěži Concours international, Brusel

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

K. Kohout (housle)

1. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

A. Babková (housle)

3. cena v Mezinárodní houslové soutěži J. Muziky, Nová Paka

J. Handšuch (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

čestné uznání v Mezinárodní houslové soutěži J. Muziky, Nová Paka

M. Hušková (housle)

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

L. Kos (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

A. Vodová (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

K. Ptáčková (flétna)

1. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

3. cena v soutěži Novohradská flétna, Nové Hrady

J. Urbánková (flétna)

1. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

čestné uznání v soutěži Novohradská flétna, Nové Hrady

M. Srpová (flétna)

2. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

T. Šanderová, V. Šanderová, A. Špelinová, B. Špelinová (kvarteto z. fléten)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

K. Váňová, M. Rezek, J. Smola, M. Augustinová (smíšené kvarteto)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

Z. Katera (zpěv)

2. cena v soutěži Karlovarský skřivánek, Karlovy Vary

2009 - 2010


 

M. Augustinová (klavír)

1. cena v Mezinárodní klavírní Smetanovské soutěži, Plzeň

1. cena v soutěži Junior Praque Note 2010, Praha

S. Kuhn (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2010, Praha

M. Jech (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2010, Praha

M. Kořánek (klavír)

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

T. Skalická (klavír)

čestné uznání I. stupně v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

T. Tomanová (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

B. Beňová (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

V. Edelová (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Jurečka (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Široký (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

V. Čížek (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

D. Jurečka (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

H. Jurečka (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Edelová (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Holubová (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Korelus (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

O. Steiner (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Korelus, M. Ronovský (duo akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

B. Kozáková, J. Edelová (duo akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

G. Kalčeva (housle)

3. cena v Mezinárodní houslové soutěži Concours international, Brusel

K. Kohout (housle)

2. cena v Mezinárodní houslové soutěži J. Muziky, Nová Paka

čestné uznání I. stupně v Kocianově houslové soutěži, Ústí nad Orlicí

J. Handšuch (housle)

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

M. Hušková (housle)

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

A. Babková (housle)

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

L. Handšuch (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

L. Kos (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

G. Kalčeva, K. Kohout, M. Kos (trio)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Jindřichův Hradec

J. Kinzl, M. Hušková, J. Schaffer (trio ZUŠ B. Smetany + ZUŠ T. Brzkové)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Jindřichův Hradec

T. Šanderová, V. Šanderová, A. Špelinová, B. Špelinová (kvarteto z. fléten)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Váňová, M. Rezek, J. Smola, M. Augustinová (smíšené kvarteto)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

1. cena + absolutní vítěz v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

D. Lerchová, J. Janiš, M. Kořánek (smíšené trio)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

A.Váňová, T. Pitrmanová,M. Jech, B. Špelinová (smíšené kvarteto)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

M. Bělohoubek, J. Voda, E. Tanzerová, M. Mondek (klarinetové kvarteto)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Oulík, V. Cibulka, L.Breburdová, J. Rezek (saxofonové kvarteto)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

Junior orchestr

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Letovice

2008 - 2009


 

M. Jech (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2009, Praha

M. Augustinová (klavír)

1. cena + absolutní vítěz v Soutěži Konzervatoře Plzeň

2. cena v soutěži Junior Praque Note 2009, Praha

T. Járová (klavír)

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

E. Kalčeva (klavír)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

A. Traxmandlová (klavír)

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

M. Kořánek (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

T. Tomanová (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

D. Jurečka (akordeon)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

J. Edelová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

3. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

J. Široký (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

B. Kozáková (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Ronovský (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

V. Edelová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Korelus (akordeon)

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

J. Korelus, M. Ronovský (duo akordeon)

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Edelová, E. Šírková (duo akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

K. Kohout (housle)

3. cena v soutěži Archetti in Moravia, Kroměříž

J. Frühauf (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

B. Špelinová (z. flétna)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

M. Bělohoubek (z. flétna)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Váňová (z. flétna)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Voda (z. flétna)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Valenta (klarinet)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

D. Ptáková (klarinet)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

Z. Sobotová (hoboj)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

M. Šolc (trubka)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Martínková (zpěv)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Turnov

L. Feiferlíková, M. Hnátová, K. Šampalíková, R. Bischofová (kvarteto zpěv)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Turnov

K. Martínková, E. Valentová, J. Valentová (trio zpěv)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Turnov

J. Valentová, E. Valentová (duo zpěv)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Turnov

L. Stuchlová (kytara)

zlaté pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

V. Hatina (kytara)

čestné uznání v soutěži Konzervatoř Plzeň

K. Valeš (kytara)

čestné uznání v soutěži Konzervatoř Plzeň

J. Pospíšil (kytara)

čestné uznání v soutěži Konzervatoř Plzeň

A. Komzáková (kytara)

zlaté pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

K. Kulichová (kytara)

zlaté pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

J. Truneček (kytara)

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

R. Rokytová (kytara)

bronzové pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

folklórní soubor Plzeňáček

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Kyjov

2007 - 2008


 

M. Augustinová (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

čestné uznání v soutěži Amadeus, Brno

K. Karel (klavír)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

M. Kos (klavír)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

J. Jára (klavír)

2. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Praha

T .Járová(klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

2. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Praha

E. Kalčeva (klavír)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Praha

T. Živná (klavír)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Praha

S. Kuhn (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

čestné uznání v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

A. Traxmandlová (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

M. Kos(klavír)

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

M. Kořánek (klavír)

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

K. Bornová (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

E. Kovaříková (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

A. Šupinová (klavír)

čestné uznání v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

M. Jech (klavír)

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

J. Korelus, M. Ronovský (duo akordeon)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Teplice

A. Střecha (akordeon)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Teplice

Fénix (akordeonový soubor)

hodnocení velmi dobrý na Evropském festivaul akordeonových souborů, Praha

M. Sedláčková (housle)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

G. Kalčeva (housle)

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2008, Praha

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

M. Hušková (housle)

1. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

K. Kohout (housle)

1. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

J. Frühauf (housle)

2. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Liberec

A. Vodová (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

K. Ptáčková (flétna)

1. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

K. Váňová (flétna)

1. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

J. Vacková (flétna)

2. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

D. Černý (flétna)

3. cena v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

A. Kohoutová (flétna)

čestné uznání v soutěži Lochotínské štěbetání, Plzeň

M. Rezek, K. Váňová, T. Živná (smíšené trio)

1. cena v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus, Vidnava

L. Stuchlová (kytara)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Nové Strašecí

2006 - 2007


 

E. Kalčeva (klavír)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2007, Praha

M. Jech (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2007, Praha

K. Karel (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2007, Praha

M. Augustinová (klavír)

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

čestné uznání I. stupně v soutěži Junior Praque Note 2007, Praha

diplom za účast v mezinárodní mozartovské soutěži Amadeus, Brno

M. Kořánek (klavír)

1. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

čestné uznání I. stupně v soutěži Junior Praque Note 2007, Praha

M. Pavlík (klavír)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

K. Bornová (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

A. Šupinová (klavír)

2. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

M. Franková (klavír)

3. cena v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

M. Kos (klavír)

čestné uznání I. stupně v soutěži Karlovarská růžička, Karlovy Vary

B. Kozáková (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Ronovský (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

P. Šnóblová (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

P. Fenclová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Holubová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

D. Jurečka (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Korelus (akordeon)

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

K. Šírková (akordeon)

2. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

T. Šedivý (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

E. Šírková (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Papežová (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

J. Korelus, M. Ronovský (duo akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

K. Kohout (housle)

3. cena v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

M. Hušková (housle)

čestné uznání v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

M. Jakubčík (housle)

čestné uznání v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

B. Šandová (housle)

čestné uznání v soutěži Plzenecké housličky, Starý Plzenec

M. Bělohoubek (klarinet)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

J. Valenta (klarinet)

1. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

O. Hrách (klarinet)

3. cena v soutěži Konzervatoř Plzeň

J. Rezek (klarinet)

čestné uznání v soutěži Konzervatoř Plzeň

M. Valentová (klarinet)

čestné uznání v soutěži Konzervatoř Plzeň

A. Fremrová, E. Karásková, M. Čejková (smíšené trio)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Voda, M. Bělohoubek, M. Mondek (trio z. fléten)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

V. Šanderová, A. Špelinová, B. Špelinová (trio z. fléten)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Váňová, M. Rezek, K. Janálová, T. Živná (smíšené kvarteto ZUŠ B. Smetany + ZUŠ Hostivař Praha)

1. cena + absolutní vítěz v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

M. Valentová, P. Steinerová, J. Valenta, J. Rezek (klarinetové kvarteto)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Oulík, V. Cibulka, D. Dolejš, J. Rezek (saxofonové kvarteto)

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

P. Žižková (kytara)

zlaté pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

K. Hausnerová (kytara)

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

V. Kudrna (kytara)

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

K. Kulichová (kytara)

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

P. Švantner (kytara)

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

S. Hamet (kytara)

bronzové pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

T. Lavičková (kytara)

bronzové pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

T. Regnerová (kytara)

bronzové pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

Š. Syrovátka (kytara)

bronzové pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

L. Stuchlová, P. Mukenšnáblová (duo kytara)

zlaté pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

trio

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

kvarteto

stříbrné pásmo v soutěži Lochotínská kytara, Plzeň

Junior orchestr

2. cena v celostátní soutěži MŠMT, Litvínov

2005 - 2006


 

M. Kořánek (klavír)

čestné uznání v soutěži Junior Praque Note 2006, Praha

J. Jurečka (akordeon)

1. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

K. Šírková (akordeon)

1. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

M. Šedivý (akordeon)

2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

A. Střecha (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

T. Šedivý (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

P. Šnóblová (akordeon)

2. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

B. Kozáková (akordeon)

3. cena v soutěži Plzeňský akordeon, Plzeň

P. Vacek. P. Šnóblová (duo akordeon)

3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Klingenthal, SRN

M. Rezek (z. flétna)

1.cena + absolutní vítěz v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

B. Špelinová (z. flétna)

2. cena v soutěži Junior Praque Note 2006, Praha

J. Janiš (z. flétna)

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2006, Praha

K. Váňová (z. flétna)

3.cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

3. cena v soutěži Junior Praque Note 2006, Praha

J. Voda (z. flétna)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

A. Špelinová (z. flétna)

čestné uznání v soutěži Junior Praque Note 2006, Praha

O. Hrách (klarinet)

3. cena v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Valenta (klarinet)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Tolar (klarinet)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

J. Šamberger (klarinet)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Vysoké Mýto

K. Martínková, L. Brichtová, A. Kuntzmanová (trio zpěv)

1. cena v celostátní soutěži MŠMT, Šternberk

V. Sokolová, R. Bischofová (duo zpěv)

čestné uznání v celostátní soutěži MŠMT, Šternberk

Notičky

zlaté pásmo na celostátní přehlídce pěveckých sborů Zahrada písní, Praha

Javořičky

zlaté pásmo na celostátní přehlídce pěveckých sborů Zahrada písní, Praha