SRPDŠ

   Spolek rodičů, přátel dětí a školy

  - spolek, jehož posláním je podpora školních a mimoškolních uměleckých vzdělávacích aktivit žáků ZUŠ Bedřicha Smetany

 - je partnerem školy při konání koncertů, výstav a dalších kulturních akcí, finančně přispívá na pronájem sálů, dárky pro absolventy, účastnické poplatky na soutěžích, fotodokumentaci koncertů, tisk plakátů a diplomů, sborníků apod.

 - každoročně stanovuje poplatek na příslušný školní rok (2022/2023 - 200 Kč)

 - bezhotovostní platba přímo na účet spolku

 - jen jeden poplatek za všechny sourozence za školní rok

  - školní rok 2022/2023: výbor SRPDŠ  - Monika Hušková (předseda), Jana Maněnová (místopředseda), Irena Václavíková (hospodář)    

                                   

 - další samostatné spolky mají pěvecké sbory a Junior orchestr (podporují četné aktivity těchto těles)