SRPDŠ

   Spolek rodičů, přátel dětí a školy

- spolek, jehož posláním je podpora školních a mimoškolních aktivit žáků

 - finančně přispívá na pronájem sálů, dárky pro absolventy, účastnické poplatky při soutěžích, reprezentaci (tiskoviny, květiny)

 - každoročně stanovuje poplatek na příslušný školní rok (2020/2021 - 300,- Kč)

 - oddělené účetnictví od účetnictví ZUŠ, platba se nedá slučovat s úplatou za vzdělávání (školné)

 - pouze jedna platba příspěvku při studiu více oborů

 - pouze jedna platba příspěvku v případě, že na škole studuje více sourozenců

 - své samostatné spolky a jinou výši příspěvku mají pěvecké sbory a Junior orchestr