SRPDŠ

Spolek rodičů, přátel dětí a školy


spolek, jehož posláním je podpora školních a mimoškolních aktivit žáků

finančně přispívá na pronájem sálů, dárky pro absolventy, účastnické poplatky při soutěžích, reprezentaci (tiskoviny, květiny)

každoročně stanovuje poplatek na příslušný školní rok (2019/2020 - 300,- Kč)

oddělené účetnictví od účetnictví ZUŠ, platba (v hotovosti) se nedá slučovat s úplatou za vzdělávání (školné)

pouze jedna platba příspěvku při studiu více oborů

pouze jedna platba příspěvku v případě, že na škole studuje více sourozenců

své samostatné spolky a jinou výši příspěvku mají pěvecké sbory a Junior orchestr