SRPDŠ

   Spolek rodičů, přátel dětí a školy

  - spolek, jehož posláním je podpora školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit žáků

 - je partnerem školy při konání různých akcí, finančně přispívá na pronájem sálů, dárky pro absolventy, účastnické poplatky na soutěžích, fotodokumentaci koncertů, tisk plakátů a diplomů apod.

 - každoročně stanovuje poplatek na příslušný školní rok (2022/2023 - 200,- Kč)

 - bezhotovostní platba přímo na účet spolku

 - jen jedna platba za všechny sourozence

  - školní rok 2022/2023: výbor SRPDŠ  - Monika Hušková (předseda), Jana Maněnová (místopředseda), Irena Václavíková (hospodář)    

                                   

 - samostatné spolky s jinou výší příspěvku mají pěvecké sbory a Junior orchestr