Talentové zkoušky 2023/24

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2023/2024 přijímáme online.

Nabízíme volná místa 

pro 5leté děti do přípravného studia hudebního oboru,

pro 6leté děti a starší do Plzeňského dětského sboru a všech jeho přípravek, 

pro zájemce o hru na trubku, kytaru, zobcovou flétnu,

pro zájemce o studium v tanečním oboru.

Přihlášky prosím vyplňujte s diakritikou, jména dětí tak, jak mají uvedena v rodném listě, nepoužívejte zdrobněliny. Pozornost věnujte přesnému vyplnění všech údajů. Děkujeme.

Ve škole působí soubory a orchestry: pěvecké sbory Notičky, Javořičky a Plzeňský dětský sbor, hudební přípravky Mateřídoušky a Školáčci, akordeonový soubor Orion, dechový Junior orchestr, folklorní soubor Plzeňáček, smyčcový soubor, Komorňák soubor, Orff soubor a další komorní uskupení.

Nabízíme systematickou výuku podle školního vzdělávacího programu, individuální přístup (v hudebním oboru 1, maximálně 2 žáci v hodině).

Do hudebního a tanečního oboru oboru přijímáme děti od 5 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia.

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 6 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia, více informací zde:

Můžete přijít na některou z našich akcí - koncerty, přehlídky nebo výstavy, kde se prezentují naši žáci.