Talentové zkoušky 2023/24

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2023/2024 přijímáme online od 1. května 2023.

Talentové zkoušky budou probíhat od 12. června 2023, přesný termín je uveden v přihlášce.

Přihlášky prosím vyplňujte s diakritikou, jména dětí tak, jak mají uvedena v rodném listě, nepoužívejte zdrobněliny. Pozornost věnujte přesnému vyplnění všech údajů. Děkujeme.

Nabízíme výuku hry na tyto nástroje:
akordeon, baskytara, baskřídlovka, bicí, digitální piano, elektrická kytara, fagot, flétna, harfa, hoboj, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, lesní roh, pozoun, saxofon, trubka, tuba, violoncello, viola, zobcová flétna.

Vyučujeme sólový zpěv, tanec a výtvarné umění.

Ve škole působí soubory a orchestry: pěvecké sbory Notičky, Javořičky a Plzeňský dětský sbor, hudební přípravky Mateřídoušky a Školáčci, akordeonový soubor Orion, dechový Junior orchestr, folklorní soubor Plzeňáček, smyčcový soubor, Komorňák soubor, Orff soubor a další komorní uskupení.

Nabízíme systematickou výuku podle školního vzdělávacího programu, individuální přístup (v hudebním oboru 1, maximálně 2 žáci v hodině).

Do hudebního a tanečního oboru oboru přijímáme děti od 5 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia.

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 6 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia.

Můžete přijít na některou z našich akcí - koncerty, přehlídky nebo výstavy, kde se prezentují naši žáci.