Talentové zkoušky 2019/20

 

KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO HUDEBNÍHO OBORU


Přijímáme děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a starší.

- zpěv písničky (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání  prvního tónu)
- hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
- hra na bubeníka (zopakování rytmického modelu)
- hra na detektiva (nalezení chyby v melodii známé písničky)
- hra na pozorného posluchače (chůze v rytmu hudby a reakce na změnu tempa)

Hodnocení

prospěl - přijat

neprospěl - nepřijat

Uchazeč bude zařazen ke studiu na základě zvládnutí požadavků a podle volných míst v jednotlivých studijních zaměřeních. Náročnost požadavků je volena dle věku dětí.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO VÝTVARNÉHO OBORU


Přijímáme děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 6 let a starší.

Talentová zkouška: 2.–3. 9. 2019, 14–17 hodin, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, budova v Revoluční ul., Plzeň-Lobzy, učebna výtvarného oboru - přízemí budovy

- prohlídka domácích prací

- pohovor s uchazečem

Talentová zkouška se zaměřuje  na prokázání výtvarných předpokladů - výtvarného talentu, zralosti výtvarného projevu, osobitého přístupu a schopnosti tvůrčího rozvoje a všeobecných předpokladů pro studium - sociální zralosti, samostatnosti, schopnosti koncentrace a zájmu o obor.

Hodnocení

prospěl - přijat

neprospěl - nepřijat

Uchazeč bude zařazen ke studiu podle volných míst v jednotlivých třídách.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO TANEČNÍHO OBORU


Talentová zkouška: 2.–4. 9. 2019, 15–17.30 hodin, taneční sál v přízemí budovy v Revoluční ul., Plzeň-Lobzy.Taneční obor přijímá nové žáky do přípravných tříd i do vyšších ročníků. Zájemci o studium si mohou také domluvit individuální termín zkoušky na tel. č.: 603 517 323.

Přijímáme děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a starší.

přípravné studium (5–6 let)

- přirozená pohyblivost, ohebnost v kloubech, pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v jednoduchých pohybech a dynamice (např. běh, poskok, zastavení, chůze, výskoky, sed turecký, předklony)

- rytmické cítění, opakování jednoduchého rytmického krátkého motivu

žáci od 1. ročníku (7 let a starší)

- pohyblivost těla, ohebnost v kloubech a pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v základních polohách těla a dynamice (běh, poskok, chůze, výskoky, předklony, spojení několika prvků pohybu dohromady)

- rytmické cítění, opakování rytmického motivu, zrytmizování svého jména či říkadla, zpěv písničky dle svého výběru 

- reagování na změny dynamiky a rytmu pohybem (zrychlení, zpomalení, zastavení)

- orientace v prostoru - pohyb po prostoru, zastavení, zástup, kruh, vnímání dvojice a celková orientace těla v prostoru

Náročnost požadavků je volena dle věku dětí.

Hodnocení

A - zvládá většinu daných kritérii 

B - zvládá částečně daná kritéria

C - nezvládá daná kritéria

Uchazeč je přijat ke studiu při celkovém hodnocení A a B.