Úplata za vzdělávání (Školné)

platba pololetně v termínu určeném ředitelem školy


Úplata pro školní rok 2022/2023 - pololetně


hudební obor
skupinová přípravná hudební výchova bez výuky nástroje - 900,- Kč
(Mateřídoušky - děti 5leté, Školáčci - děti 6leté)
hra na nástroj, sólový zpěv - individuální výuka - 2200,- Kč 
hra na nástroj - skupina 2 žáci ve vyučovací hodině - 1100,- Kč každý
sborový zpěv - 1000,- Kč (samostatné studijní zaměření)
sborový zpěv - 300,- Kč (v kombinaci s dalším studijním zaměřením hudebního oboru)

taneční obor

přípravka - 900,- Kč
základní studium - 1200,- Kč


výtvarný obor

přípravka - 1400,- Kč
základní studium - 1400,- Kč


studium pro dospělé včetně vysokoškoláků

hra na nástroj, sólový zpěv - 18698,- Kč
sborový zpěv - 17498,- Kč
taneční obor -  17698,- Kč
výtvarný obor - 17898,- Kč


hodiny zameškané žákem a hodiny připadající na státní svátky a školní prázdniny se nenahrazují

pokud žák nezaplatí úplatu za vzdělávání v předepsaném termínu, nemá nárok na vyučování


informace na tel. 377 260 490