Úplata za vzdělávání (Školné)

platba pololetně v termínu určeném ředitelem školy


Úplata pro školní rok 2021/2022 - pololetně


hudební obor
skupinová přípravná hudební výchova bez výuky nástroje - 900,- Kč
(Mateřídoušky - děti 5leté, Školáčci - děti 6leté)
hra na nástroj, sólový zpěv - individuální výuka - 2200,- Kč 
hra na nástroj - skupina 2 žáci ve vyučovací hodině - 1100,- Kč každý
sborový zpěv - 900,- Kč (jednooborové studijní zaměření)
sborový zpěv - 100,- Kč (v kombinaci s dalším studijním zaměřením hudebního oboru)

taneční obor

přípravka - 850,- Kč
základní studium - 1150,- Kč


výtvarný obor

přípravka - 1300,- Kč
základní studium - 1300,- Kč


studium pro dospělé včetně vysokoškoláků

hra na nástroj, sólový zpěv - 12927,- Kč
sborový zpěv - 11627,- Kč
taneční obor -  11877,- Kč
výtvarný obor - 12027,- Kč


hodiny zameškané žákem a hodiny připadající na státní svátky a školní prázdniny se nenahrazují

pokud žák nezaplatí školné v daném termínu, nemá nárok na vyučování


informace na tel. 377 260 490