Úplata za vzdělávání (Školné)

platba pololetně v termínu určeném ředitelem školy


Úplata pro školní rok 2023/2024 - pololetně


HUDEBNí OBOR
skupinová přípravná hudební výchova bez výuky nástroje - 900 Kč
(Mateřídoušky - děti 5leté, Školáčci - děti 6leté)
hra na nástroj - individuální výuka - 2300 Kč, 2 žáci ve vyučovací hodině - 1150 Kč každý
sólový zpěv - individuální výuka - 2300 Kč, 2 žáci ve vyučovací hodině - 1150 Kč každý
sborový zpěv - 1000 Kč (samostatné studijní zaměření), 500 Kč (v kombinaci s dalším studijním zaměřením hudebního oboru)

TANEČNÍ OBOR
přípravka - 900 Kč
základní studium - 1200 Kč

VÝTVARNÝ OBOR
přípravka - 1500 Kč
základní studium - 1500 Kč

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ VČETNĚ VYSOKOŠKOLÁKŮ
hra na nástroj, sólový zpěv - 17790 Kč
sborový zpěv - 16490 Kč
taneční obor -  16690 Kč
výtvarný obor - 16990 Kč

Hodiny zameškané žákem a hodiny připadající na státní svátky a školní prázdniny se nenahrazují.

Pokud žák nezaplatí úplatu za vzdělávání v předepsaném termínu, nemá nárok na vyučování.


Informace na tel. 377 260 490