VYSTOUPENÍ PLZEŇSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU – PIETNÍ AKT U POMNÍKU BEDŘICHA SMETANY

součást festivalu Smetanovské dny 2024

1. 3. 2024, 14.00, Kopeckého sady, Plzeň


KLARINETOVÝ RECITÁL

1. 3. 2024, 17.00


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA KLAVÍR

3. 3. 2024, ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň


SOUSTŘEDĚNÍ SMYČCOVÝCH SOUBORŮ

3. 3. 2024, 17.00, sál ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň


TANEČNÍ SOUTĚŽ – ROK ČESKÉ HUDBY 2024

vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bedřicha Smetany – krajské kolo soutěže současného tance pro neprofesionální tanečníky

4. 3. 2024, 10.30, Konzervatoř Duncan centre, Praha


TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ ZE TŘÍDY ADÉLY BRAUNOVÉ 

5. 3. 2024, 16.30, sál ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň


TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MARTINA PETRUNĚ 

7. 3. 2024, 17.00, sál ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň


TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY RADKY NÁROVCOVÉ

8. 3. 2024, 16.45, sál ZUŠ Plzeň-Lobzy, Revoluční 100, Plzeň


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ ČR VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTOJE

9. 3. 2024, ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň


PŘEHLÍDKOVÝ KONCERT ZUŠ BEDŘICHA SMETANY

slavnostní koncert k Roku české hudby 2024 a 200. výročí narození Bedřicha Smetany v rámci festivalu Smetanovské dny 2024  

11. 3. 2024, 18.00, Měšťanská Beseda v Plzni


TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VERONIKY LEJSKOVÉ 

13. 3. 2024, 17.30, sál ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň


ABSOLVENTSKÝ KONCERT BLANKY TRANOVÉ

15. 3. 2024, 18.00, Dům hudby Plzeň


CESTA 2024

19. ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje

24. 3. – 26. 5. 2024, Galerie Klatovy Klenová, Sýpka Klenová

Vernisáž v sobotu 23. 3. 2024 v 15 hodin


KONCERT AKORDEONOVÉHO ODDĚLENÍ

27. 3. 2023, 18.00, sál ZUŠ Plzeň-Doubravka, Zábělská 25, Plzeň