Dechové oddělení

 


Výuka

Rodiče i žáci mají možnost si vybrat nástroj podle libosti, protože škola nabízí výuku všech obecně známých dechových nástrojů - tzn. zobcová flétna, flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba.

Všichni žáci se pravidelně účastní třídních přehrávek a mnozí z nich se představí na koncertech Dechového oddělení, Žákovských koncertech či na Slavnostním koncertě školy.

Žáci navštěvují mimo hodiny nástroje i hodinu Hudební nauky. Ve vyšším ročníku pak mají možnost hrát v Junior orchestru, folklórním souboru Plzeňáček, komorních souberech aj. Rozvržení výuky v jednotlivých ročnících je k dispozici v ŠVP školy.


Přihlášení do školy

K přihlášení do ZUŠ Bedřicha Smetany je nutné vyplnit elektronickou přihlášku a projít přijímacím řízením konaným v červnu.


vyučující:

Benešová Marie - klarinet, saxofon, zobcová flétna (Lobzy)

Bodnár Jan - klarinet, saxofon (Lobzy)

Čížek Pavel - pozoun, tenor, tuba (Lobzy)

Drábek Roman - flétna, zobcová flétna (Lobzy)

Hajžmanová Petra - hoboj, zobcová flétna (Vinice)

Janiš Ján - flétna, zobcová flétna (Lobzy)

Kohoutek Martin - trubka (Lobzy)

Kordíková Marie - flétna (Doubravka)

Křiváček Matouš - fagot (Doubravka)

Lejsková Veronika - zobcová flétna (Doubravka)

Michalec Ondřej - trubka (Lobzy)

Petruň Martin - klarinet, zobcová flétna (Doubravka)

Pitrmanová Linda - hoboj, zobcová flétna (Vinice)

Slavíková Jana - zobcová flétna (Lobzy)

Šlégr Jan - lesní roh, trubka, tenor, zobcová flétna (Lobzy)

Šojslová Lucie - saxofon (Lobzy)

Špelina Marek - zobcová flétna (Lobzy, Doubravk

Tichotová Lucie - flétna, zobcová flétna (Lobzy)

Velichová Markéta - hoboj, zobcová flétna (mateřská dovolená)


Struktura výuky hry na dechový nástroj

Přípravné studium

 • rozvoj základních hudebních schopností, dovedností a návyků žáka
 • obsahuje nejvýše dva ročníky a je určeno žákům od 5 do 7 let
 • z dechových nástrojů se tak týká pouze hry na zobcovou flétnu

I. stupeň

 • plně se věnuje hře na vybraný dechový nástroj
 • obsahuje sedm ročníků a je určen žákům od 7 let
 • přihlásí-li se žák starší než je spodní limit uvedený v předchozím bodě, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji
 • studium I. stupně končí absolventským koncertem

II. stupeň

 • bezprostředně navazuje na I. stupeň a rozvíjí získané dovednosti
 • obsahuje čtyři ročníky a je určen žákům od 14 let
 • studium II. stupně končí absolventským koncertem

Studium pro dospělé

 • uchazeč může kontinuálně pokračovat po absolvování I. a II. stupně ve studiu pro dospělé
 • určeno pro studium od 18 let

 

Všechny další informace jsou k dispozici v ŠVP.