V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro Základní umělecké vzdělávání schváleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v červnu 2010, vytvořil náš pedagogický sbor Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016 pro Základní uměleckou školu B. Smetany, Revoluční 100, Plzeň. Podle tohoto programu se budou ve  školním roce 2016/2017 vzdělávat všichni žáci, kteří jsou v přípravném studiu a v 1.,2.,3., 4. a 5.ročníku I. a ve všech čtyřech ročnících II. cyklu.

Žáci  ostatních ročníků se budou ve  školním roce 2017/2018 nadále vzdělávat podle původních osnov vydaných Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

ŠVP platný od 1.9.2017 ke stažení zde: ŠVP