Taneční skupina NoTa vznikla při TO v roce 1997 z vybraných žákyň TO II. stupně a SPD (studium pro dospělé). Snaží se využívat k tanci různá prostředí a další netradiční prostory (Galerie, např. Západočeká galerie Masné krámy. Západočeké muzeum, klášter Mariánská Týnice, zámek Nebílovy, Salaterena v Klášterci n. Ohří a další prostory.

Pořádá také samostatné taneční projekty, např. taneční pořad „Slabosti mysli" ve Staré synagoze 10. 7. 2003 a 2. 10. 2004, s tímto tancem postoupili na národní divadelní festival „Jiráskův Hronov“ v r. 2004.

Stará synagoga v Plzni ožila tancem také 2. 10. 2006 s pořadem "Čas vrstvení a klidu" a 29. 6. 2010 spolu s básníkem Romanem Knížetem "Mezi jedním a druhým deštěm".

Spolupracuje s o.s. Johan Plzeň, které je spolupořadatelem Tance Praha v Plzni na Jižním nádraží a organizuje další kulturní akce.

Účastní se pravidelně regionálních přehlídek scénického tance pro dospělé a postoupili  na národní přehlídku v r. 1997, 1998 a 2000, 2005 a 2006, 2008 až 2012. Úspěšně reprezentují školu na přehlídkách vyhlašovaných MŠMT.

Taneční skupina NoTa má své vlastní stránky www.nota.cz