Spolek rodičů, přátel dětí a školy

  -  spolek, jehož posláním je podpora školních a mimoškolních uměleckých vzdělávacích aktivit žáků ZUŠ Bedřicha Smetany

 -  je partnerem školy při konání koncertů, výstav a dalších kulturních akcí, finančně přispívá na pronájem sálů, dárky pro absolventy, dárky pro žáky na koncertech a soutěžích, účastnické poplatky na soutěžích, fotodokumentaci koncertů, tisk plakátů, diplomů, sborníků apod.

 -  každoročně stanovuje poplatek na příslušný školní rok (2023/2024 - 200 Kč)

 -  bezhotovostní platba přímo na účet spolku

 -  jen jeden poplatek za všechny sourozence za školní rok

  - školní rok 2023/2024: výbor SRPDŠ  - Monika Hušková (předseda), Pavla Maněnová (místopředseda), Irena Václavíková (hospodář)    

                                   

 - další samostatné spolky mají pěvecké sbory a Junior orchestr (podporují četné aktivity těchto těles)