upoutávka zde


Struktura studia

Přípravné třídy TO navštěvují předškolní děti od 5ti let. Zabývají se základní taneční průpravou formou tanečních her, říkadel a písniček. Učí se vnímat hudbu a zároveň podněcovat vlastní dětskou tvořivost.

Následuje sedmileté studium 1. stupně (od 7 let), 4 roky 2. stupně a studium pro dospělé.

Žáci procházejí základy: klasické taneční techniky, lidového tance, současného tance, taneční improvizace, kontaktní improvizace.

Velký zřetel je kladen na harmonický rozvoj dítěte, jeho přirozený pohyb v souladu se zákonitostmi tělesných funkcí a fyziologickými zákonitostmi pohybu. 

Ve spojení s hudbou (většina hodin je doprovázena klavíristou Janem Braunem) vede tanec žáky k přirozenému tanečnímu projevu, emotivním zážitkům a rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti.

Ve vyšších ročnících jsou taneční techniky prohlubovány a převládá zaměření na scénický tanec (současný tanec), kde se podílejí žáci na realizaci choreografií, jsou součástí tvorby, a to nejen pohybové, ale i hudební, tvoří vlastní hudbu, písničky i včetně textů.

Celý text Školního vzdělávacího programu tanečního oboru a hodinové dotace jednotlivých ročníků jsou k nahlédnutí zde: ŠVP

Taneční odbor se pravidelně účastní Krajských přehlídek dětského scénického tance, pořádané Artamou Praha a po výběru i Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře (v roce 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017). Úspěšně se účastní také soutěží TO ZUŠ - okresních, krajských i celostátních. Uvedeno ve  "veřejná vystoupení".

Také další veřejná vystoupení pořádá TO v rámci města Plzně: každý rok závěrečné taneční představení v divadle Alfa Plzeň pro veřejnost, již třetím rokem pravidelně taneční performance k Mezinárodnímu dni tance v Plzni v Proluce spolupořádá Vize tance. 29. 5. 2012 tančili žáci v Divadle Ponec, v rámci festivalu Tanec Praha, dětská představení pro veřejnost.

TO spolupracuje s pěveckými sbory školy,  společně se sborem Notičky předvedli v divadle J. K. Tyla vánoční pořad pro veřejnost. Vzájemná spolupráce probíhá také s výtvarným oborem při tvorbě kostýmů, či tanci na vernisážích.

 

Výuka probíhá v budově ZUŠ B. Smetany , Revoluční 100, Plzeň - Lobzy v přízemí v tělocvičně od pondělí do pátku cca od 15 do 19 hodin (dle aktuálního rovrhu).

Vedoučí tanečního oboru je taneční pedagožka Lenka Jíšová.