Jednotlivé třídy, i ti nejmladší žáci vystupují na  jarních a vánočních koncertech  spolu s naší hudební přípravkou Mateřídoušky, pěveckým sborem Notičky a na závěr školního roku v červnu pravidelně závěrečného "tanečního koncertu" ROZTANCOVÁNO v divadle Alfa Plzeň, kde vystupují všichni žáci TO.

Další vystoupení jsou v rámci města i v jiných místech republiky.

Úspěšně se účastní  přehlídek vyhlašovaných MŠMT jednou za za tři roky, taktéž oblastních a krajských přehlídek scénického tance pro . . děti pořádaných Artamou Praha.

 

školní rok 2023/2024


ROZTANCOVÁNO 2024 – PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU

20. 6. 2024, 17.30, Moving Station Plzeň, leták zde:


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

 26. 3. 2024 Dobřany, žáci a pedagogové tanečního oddělení získali na přehlídce:

ocenění za intepretaci – tanec INSOMNIA (taneční duet Ema Nováková a Babette Siegel), ocenění za poetický minimalismus – tanec POCITY ČÁSTIC V POHYBU, RYTMU … (7. ročník I. stupně a 1. ročník /II stupně), nominaci na celostátní přehlídku do Kutné Hory a ocenění za celkové zpracování choreografie – tanec PŘÍVĚTIVÁ KRAJINA (2. a 3. ročník)


TANEC TANEC – CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

26.–29. 10. 2023, Městské divadlo Jablonec nad Nisou, program zde:
26. 10. 2023, 19.00 – Slavnostní zahájení – taneční skupina NoTa Plzeň, choreografie Ženské otázky
27. 10. 2023, 19.00 – Tanec přehlídkový – vystoupila Josefína Velíková
 

školní rok 2022/2023


HUDEBNĚ TANEČNÍ SETKÁNÍ

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň, žáci tanečního oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, a taneční skupina NoTa pod vedením Lenky Jíšové, plakát zde:

5. 6. 2023, 18 hodin, Korandův sbor ČCE, Anglické nábřeží, Plzeň


ROZTANCOVÁNO 2023

vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, plakát zde:

15. 6. 2023, 17.30 hodin, Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň-Jižní Předměstí


TANEC TANEC 2023 – ÚSPĚCH NA KRAJSKÉ PŘEHLÍDCE SCÉNICKÉHO TANCE

22. 4. 2023 se konal v Karlových Varech XVI. ročník Krajské postupové přehlídky scénického tance pro mládež a dospělé. Žákyně Josefína Velíková si vytančila se svým sólem ocenění a návrh na postup do celostátního kola. Je autorkou a interpretkou hudby, ve spolupráci s Janem Braunem. Blahopřejeme.


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE DĚTÍ

30. 3. 2023, 14.00, K centrum Dobřany

Ocenění – tanec VZPOMÍNKA – za interpretační naplnění taneční kompozice, postup na festival SIRAEX 2023 v Klášterci n. O. a postup na Jiráskův Hronov
Ocenění – tanec MEZ-ÉRA – za práci skupiny s tělovým napětím
Ocenění – tanec VYPRÁVĚNÍ BAMBUSU – za naplnění tématu

Gratulujeme!


školní rok 2021/2022:


OCENĚNÍ MINISTERSTVA KULTURY PRO PEDAGOŽKU TANEČNÍHO OBORU LENKU JÍŠOVOU

V pátek 20. května 2022 byla v Kutné Hoře, v rámci 38. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance, předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit paní LENCE JÍŠOVÉ za tvůrčí a pedagogický přínos v oblasti scénického tance a taneční výchovy.

GRATULUJEME!


TVOŘIVÁ ZAHRADA

výstava, taneční vystoupení, tvořivá dílna na dvoře školy pro děti, rodiče a návštěvníky, leták zde:

22. 6. 2022, 15–19 hodin, Revoluční 100, Plzeň-Lobzy, v 17 hodin začátek tanečního vystoupení


ROZTANCOVÁNO 2022

tradiční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, plakát zde:
 
1. 6. 2022, 17.30 hodin, Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň-Jižní Předměstí

KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ – PLZEŇSKÝ KRAJ – 23. 4. 2022 DOMAŽLICE

tanec ROSENKA  - I. kategorie: zlaté pásmo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech (3.–5. 6. 2022), ocenění za pedagogické vedení a citlivé naplnění tématu

tanec NÁVRATY – IV. kategorie: stříbrné pásmo, ocenění za citlivé taneční zpracování

tanec COKDYŽE – III. kategorie: bronzové pásmo, ocenění za autorský experiment

tanec BOUCHNUTÍ DO BUBNU JE PÁD A ZDVIH: ocenění za tvůrčí hledání


ÚSPĚCH TANEČNÍHO OBORU V KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

V Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance v Plané u Mariánských Lázní 6. dubna 2022 získali žáci tanečního oboru ocenění:

za tanec „Průchod dnem“ (1., II. stupeň) ocenění „za originální zpracování a interpretaci“,

za tanec Cokdyže“ (5. a 6. roč.) ocenění „za autorskou tvorbu a interpretační přítomnost“ a nominaci na Festival současného tance Siraex 2022,

za tanec Návraty“ (6. roč.) ocenění „za uměleckou výpověď“ a nominaci na celostátní přehlídku do Kutné Hory.


ÚSPĚCH TANEČNÍHO OBORU V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZÁKŮ ZUŠ

Žáci a žákyně z tanečního oboru Lenky Jíšové získali v okresním kole Soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru ZUŠ ČR, Plzeň-město, které se konalo 12. 3. 2022 v SVČ Radovánek, celkem 5 ocenění ve zlatém pásmu s postupem a 3 ocenění ve stříbrném pásmu.

Ocenění ve zlatém pásmu s postupem:

Tanec „Rosenka“, I. Kategorie, ocenění za citlivé spojení tance a zpěvu

Tanec „Cukr káva limonáda“, I. Kategorie, ocenění za tvořivé zpracování her a přirozený rytmický projev

Tanec „Cokdyže“, III. Kategorie, ocenění za výběr a zpracování tématu, za vědomou přítomnost na jevišti

Tanec „Bouchnutí do bubnu je pád a zdvih“, III. Kategorie, ocenění za vzájemný respekt a sounáležitost

Tanec „Návraty“, IV. Kategorie, ocenění za choreografii, intepretaci a naplnění tématu

Ocenění ve stříbrném pásmu:

Tanec „Každá jinde, ale pořád spolu“, IV. Kategorie

Tanec „Opatruj si svůj vzorec, ale i společný tep“, IV. Kategorie, ocenění za vytvoření působivé atmosféry

Tanec „Lístek odvanutý“, IV. Kategorie, ocenění za práci s kontrastem


TANEČNÍ OBOR NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE V KUTNÉ HOŘE

V Kutné Hoře se konala 12.–14. 11. 2021 Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance. Náš kraj reprezentovali žáci tanečního oddělení Lenky Jíšové se dvěma vítěznými choreografiemi z krajské přehlídky tancem „Opatruj si svůj vzorec, ale i společný tep“ a duetem Barbory Chocové a Josefíny Velíkové „Lístek odvanutý“.


ÚSPĚCH TANEČNÍHO OBORU NA KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Žáci a žákyně z tanečního oboru Lenky Jíšové získali celkem 4 ocenění na Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance, která se konala 12. 10. 2021 v Plané u M. Lázní a dva tance získaly nominace na celostátní přehlídku 12.–14. 11. 2021 v Kutné Hoře:

tanec „Opatruj si svůj vzorec, ale i společný tep“ (1. r./II. stupně), cena za taneční naplnění námětu a propojení jednotlivců ve skupině a nominace na celostátní přehlídku

tanec „Lístek odvanutý“ (duet 1. r./I. stupně), cena za silnou taneční výpověď a nominace na celostátní přehlídku

tanec „Bouchnutí do bubnu je pád i zdvih“ (5. a 6. r.), cena za naplnění tématu a dynamický taneční projev

tanec „Každá jinde a pořád spolu“ (duet 6. r.), cena za autorskou hudbu Bebette Siegel a vnitřní prožitek


 

školní rok 2018/2019:


ROZTANCOVÁNO 2019

KONCERT TANEČNÍHO OBORU ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, PLZEŇ

3. 6. 2019, 17.30 hodin, Malá scéna Nového divadla Plzeň, pozvánka zde:

školní rok 2017/2018:


ROZTANCOVÁNO 2018

koncert tanečního oboru ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, pozvánka zde:

28. 6. 2018, 17.30 hodin, DJKT v Plzni, Nové divadlo, Malá scéna, Jízdecká ul., Plzeň, foto zde:


SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU – KRAJSKÉ KOLO

7. 4. 2018, Domažlice

Stříbrné pásmo – ocenění za souhru hudby a tance - Smečka če če kule – II. Kategorie

Bronzové pásmo - Rozmluvy – II. kategorie

Čestné uznání - Spadla stopka, uronila kapku slzičku – II. Kategorie

Čestné uznání - Opřít se a nepřít se? – IV. Kategorie


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Klatovy 27. 3. 2018

Ocenění - Spadla stopka, uronila kapku slzičku - Za citlivé zpracování tématu

Ocenění - Smečka če če kule - Za citlivé propojení hudby a pohybu

Ocenění – Rozmluvy - Za choreografii a interpretaci


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ PRO ŠK. ROK 2017/2018

3. 3. 2018 Plzeň

zlaté pásmo s postupem – choreografie Rozmluvy, II. kategorie - Ocenění za rozvinutí vybraného námětu, hudební citlivost a naladění skupiny

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Smečka če če kule, II. Kategorie - Ocenění za dynamiku projevu i choreografie

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Spadla stopka, uronila kapku slzičku, II. Kategorie - Ocenění za rozvoj pohybové představivosti a pohybového vnímání

zlaté pásmo s postupem  - choreografie Opřít se a nepřít se?, IV. Kategorie, Ocenění za výběr tématu

ocenění za tvořivé pedagogické vedení - pedagog Lenka Jíšová – choreografie Rozmluvy


 

školní rok 2016/2017


21: 6. 2017 taneční vystoupení "roztancováno" v Novém divadle na Malé scéně Plzeň

23. 9. 2017 divadlo Jičín, vystoupení v rámci celostátní dílny dramatické výchovy

8. 6. 2017 Koncert pro DIAKONII - U Branky od 16.00 h


30. 5. 2017 ZUŠ OPEN PLZEŇ od 16.40 h Smetanovy sady Plzeň


9. - 21. 5. 2017 Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora, divadlo s tancem "Zeptej se mě, jak mi je?"


TANEČNÍ SETKÁNÍ

Taneční skupina NoTa , žáci tanečního oboru ZUŠ B. Smetany a skupina SMOG Plzeň

23. 5. 2017, 20.00 hodin, Moving Station, Plzeň, Jižní předměstí, foto zde:


21. 3. 2017 Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, divadlo Klatovy

20. - 22. 5. 2016 Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora, divadlo 20. 5. od 19 h vystupuje 2. roč. s tancem "hoř ohýnku hoř, tajné přání tvoř"


25. 5. 2016 vystoupení Bolevecká sokolovna od 16 h pro Waldorfskou školu "dobromysl" Plzeň


VERNISÁŹ VÝSTAVY PELE-MELE 16

3. 6. 2016 v 17 hodin, Kreativní zóna DEPO 2015

na vernisáži taneční performance žáků ZUŠ B. Smetany (choreografie a vedení Lenka Jíšová), foto zde:


ROZTANCOVÁNO 2016

Závěrečný koncert celého tanečního oboru ZUŠ B. Smetany

17. 6. 2016, 17.30 hodin, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Nové divadlo, Malá scéna, Jízdecká ul., Plzeň, foto zde:


KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

23. 3. 2016, Klatovy

Taneční oddělení ZUŠ B. Smetany získalo tato ocenění:

Ocenění „za tvořivost a originalitu“ a postup na celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance do Kutné Hory 20. - 22. 5. 2016 - choreografie Hoř ohýnku hoř, tajné přání tvoř (2. roč.),

Ocenění „za působivý abstraktní obraz a osobitý taneční projev“ - choreografie Krajiny elementů (7. roč.),

Ocenění „za zvukový a pohybový experiment s rekvizitou“ - choreografie Když něco vzbudíš … (4. a 5. roč.), foto zde:


HARFOVÝ FESTIVAL PRAHA

GMHŠ hl. města Prahy, 10. 4. 2016, 15 h

tanec a harfa Karolína Smolková


 17. 6. 2015 "ROZTANCOVÁNO" závěrečný koncert celého TO, divadlo ALFA, Rokycanská třída Plzeň, 17.30 hodin, fotografie zde:


5. - 7. 6.  2015 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ - DIVADLO Pardubice - tančí 5. a 6. roč. "Metamorfozy" a "Lesní rezonance"


15. a 16. 5. 2015 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE KUTNÁ HORA - tančí 3. roč. tanec "Školní hrátky"


29. 4. 2015 MEZINÁRODNÍ DEN TANCE, Náplavka Plzeň, Anglické nábřeží od 17.00 h, "tanečně-bubenická performance i s veřejností"


26. 4. 2015 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY TO ZUŠ Plzeň, divadlo ALFA


25. 3. 2015 slavnostní koncert školy Peklo Plzeň - 18.00 h


24. 3. 2015 KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE - DIVADLO KLATOVY - 13.00 h


7. 3. 2015 OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TO ZUŠ - Plzeň


7. 3. 2015, sál SVČ RADOVÁNEK Plzeň, Pallova ul., taneční obor ZUŠ B. Smetany získal PŘÍMÝ POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA za tance LESNÍ REZONANCE a O KAPCE A ROSENCE,  návrh na postup do krajského kola za tance  METAMORFOZY, ZÁTIŠŠÍ A KRAJINA VIBRACÍ, fotografie ze soutěže od Petra Jirase zde:


11. 6. 2014 závěrečný koncert "ROZTANCOVÁNO" divadlo ALFA, 17.30 h


17. 5. 2014 CELOSTÁNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKCÝH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE - DIVADLO  KUTNÁ HORA, tancec "lesní rezonance"


29. 4. 2014 oslava MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE - Proluka Plzeň, 17.00 h, zapojení veřejnosti do tance s bubeníky


3. 4. 2014 postupová krajská přehlídka dětských skupin scénického tance v divadle Klatovy, 13.30 h


17. 6. 2013 vystoupení "Roztancováno 2013" divadlo Alfa Plzeň od 17.30 h (celý taneční obor)


8.   6. 2013 vystoupení v divadle Alfa Plzeň "Inspirace P. Jurkovičem" od 17.30 h


1.   6. 2013 Kontejnery Ksvětu - Best of art - Proluka Plzeň, 11.00 h, vystoupení ke Dni dětí


24. 5. 2013 Celostátní přehlídka dětskcýh skupin scénického tance divadlo Kutná Hora, 17.00 h


10. 4. 2013 Regionální přehlídka dětských skupin scénického tance divadlo Klaotvy


12. 1. 2013 "Tvarování těl i tónů" - galerie Masné krámy Plzeň


27. 10. 2012 Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Jablonec n. N.


26. 6. 2012 Divadlo Alfa Plzeň – „Roztancováno“ – celý taneční obor


26. – 27. 5. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora


29. 5. 2012 Divadlo PONEC Praha - v rámci festivalu Tanec Praha


18. – 19. 5. 2012 Celostátní kolo tanečních oborů ZUŠ Kroměříž


1. 4. 2012 Krajská přehlídka TO ZUŠ Plzeň – divadlo Alfa Plzeň


3. 3. 2012 Okresní přehlídka TO ZUŠ Plzeň v Plzni – Domě dětí


21. a 22. 12. Vánoční besídky pro přípravky a 1. ročník


12. 12. 2011 Divadlo J. K. Tyla – vánoční koncert spolu se sborem Notičky


27. 6. 2011 kino Dobřany, vystoupení na závěrečném koncertu TO Dobřany


20. 6. 2011 vernisáž výtvarného oboru na zahradě školy – ZUŠ B. Smetany


15. 6.2011 Divadlo Alfa „Roztancováno“ – koncert celého TO


9. 6. 2011 „Akce cihla“ Plzeň „ U branky“


2. – 5. 6. 2011 Festival tance a tvůrčích dílen „Tanambourreé“ Varnsdorf


27. 5. 2011 Bambiriáda Plzeň


20. 5. 2011 Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora


29. 4. 2011 oslava Mezinárodního dne tance – Proluka Plzeň


 

VEŘENÁ VYSTOUPENÍ NoTa:


17. 5. 2013 Kontejnery Ksvětu - Best of art - Proluka Plzeň


27. 4. 2013 Regionální přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

divadlo Karlovy Vary (nominace s tancem "Inspirace v haiku" na postup)


12. 1. 2013 "Tvarování těl i tónů" - galerie Masné krámy Plzeň


27. 10. 2012 Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Jablonec n. N.


28. 8. 2012 Frišova vila v Plzni – taneční vystoupení v rámci výstavy


15. 6. 2012 v rámci celostátního mezinárodního festivalu „Tanec Praha“ – vystoupení na Jižním nádraží Plzeň „Moving Station“ – Plzeňsko tančí“


2. 6. 2012 divadlo Barka Brno „setkání mezi městy“


12. 5. 2012 Postupová regionální přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Divadlo Karlovy Vary


25. 4. 2012 slavnostní koncert školy – Peklo Plzeň – NoTa


1. 4. 2012 Krajská přehlídka TO ZUŠ Plzeň


3. 3. 2012 Okresní přehlídka TO ZUŠ Plzeň


28. – 30. 10. 2011 Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci n. N.


17.  6. 2011 kulturní dům Aš „ašlerky“ – multižánrový projekt


15.  6. 2011 divadlo Alfa Plzeň „Roztancováno“, koncert TO

Moving Station Plzeň


4.  9.  2010  „Světovaření“ Plzeň Světovar, akce v rámci podpory projektu Plzeň 2015


 

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK:


5. - 7. 6. 2015 ÚSTŘEDNÍ KOLO TO ZUŠ PARDUBICE

Tanec "Metamorfozy" - 3. kategorie

Ocenění pro soubor: za osobitý pohybový slovník a vnitřní napětí

Ocenění pro pedagoga: za vynikající pedagogickou a tvůrčí práci


26. 4. 2015 KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TO ZUŠ Plzeň

PŘÍMÝ POSTUP:

3. kategorie „Lesní rezonance“ - ZUŠ B. Smetany Plzeň

za mimořádný umělecký počin

„Metamorfózy“ – ZUŠ B. Smetany Plzeň

za uchopení abstraktního tématu a za hledání osobitého pohybového

slovníku

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ:

2. kategorie „O kapce a rosence“ – ZUŠ B. Smetany Plzeň

za výtvarnou stránku a věrohodný projev

4. kategorie „Krajina vibrací“ – ZUŠ B. Smetany Plzeň

za dialog pohybového zpracování a hudební interpretace s využitím

neobvyklé kombinace nástrojů


KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE - DIVADLO KALTOVY - 24. 3. 2015

„ŠKOLNÍ HRÁTKY“ – NOMINACE - POSTUP do Kutné Hory

Ocenění za originální námět a jeho hravé zpracování ve všech jevištních složkách

„METAMORFOZY“ – NOMINACE

Ocenění za umělecký tvar a citlivou originální pohybovou interpretaci

„O KAPCE A ROSENCE“

Ocenění za celkové jevištní zpracování a taneční projev


3. 4. 2014 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE - DIVADLO KLATOVY

OCENĚNÍ:

TANEC „HRAJEME SI, TRNKA BRNKÁ“ – 2. ROČNÍK ZA HRAVOST V TANCI

TANEC „PROMĚNA VODY“ – 3. ROČNÍK ZA ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K TVORBĚ

TANEC „PROMĚNLIVÁ“ – Sólo JULIE BERÁNKOVÁ 6.ROČNÍK ZA PROSTOROVOU ROZEHRANOST V TANCI

TANEC „LESNÍ REZONANCE“ – 4. A 5. ROČNÍK OCENĚNÍ ZA CELISTVOST A ORIGINALITU CHOREOGRAFIE

A NOMINACE NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU DO KUTNÉ HORY


27. 4. 2013 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘHELÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH KARLOVY VARY:

"inspirace v haiku" - NoTa - ocenění za niternou, plnou, křehkou výpověď, poezii v tanci a architekturu těla - NOMINACE na celostání přehlídku


1O. 4. 2013 REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE KLATOVY:

"co se děje v trávě" - 5. roč. -  ocenění za práci s představou a technickou  taneční připravenost dětí a POSTUP do celostátní přehlídky

"oj zvony zvoní" - 2. roč. -  ocenění  za tvořivý autorský přístup a scénický projev dětí

"vesmírné impulzy" - 4.roč. - ocenění za dynamiku tanečního projevu


3. 3. 2012 OKRESNÍ KOLO TO ZUŠ Plzeň – Dům dětí, Pallova

Přímý postup:

„dráček, snížek…proletí, jak paprsek od dětí“ – 1. kat.

Ocenení – za pedagogické vedení a hravý taneční projev v souladu s hudbou

-  za tvořivý přínos korepetitora

„báje o baobabu“ – 2. kat

Ocenění – za tvořivý přístup k choreografii a citlivé rytmické vnímání skupiny

„středová hra“ – 2. kat.

Ocenění – za technickou připravenost a naplnění tématu

„mezi pískem a pěnou“ – 5. b kat

Ocenění – za choreografii a interpretaci

Návrh na postup:

„malý ptačí příběh“ – 2. kat

Ocenění – za práci s tématem

„byla cesta“ – 2. kat.

Ocenění – za ztvárnění příběhu a vhodný pohybový slovník

„škádlení i tajemnosti“

Ocenění – za hru s prostorem


1. 4. 2012 KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA TO ZUŠ – divadlo Alfa Plzeň

Přímý postup

„malý ptačí příběh“ – 2. kat.

Ocenění – za citlivé pedagogické vedení a zpracování tématu v choreografii

Návrhy na postup:

„dráček, snížek…proletí, jak paprsek od dětí“ – 1. kat.

Ocenění – za citlivé projevení hudby v pohybu a pedagogickém vedení

„báje o baobabu“ – 2. kat.

Ocenění – za originální uchopení příběhu, jeho taneční zpracování a přirozenost dětí

„mezi pískem a pěnou“ – 5.b kat.

Ocenění – za harmonii v choreografii a v tanci

……..

Ocenění bez postupu

„středová hra“ – 2. kat.

Za vytvoření vzájemného vztahu mezi tanečnicemi

„byla cesta“ – 2. kat.

Za vytvoření citlivé atmosféry


10. 4. 2011 POSTUPOVÁ REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Divadlo Klatovy

Účastnili se žáci  1., 4. a 5. ročníku

- OCENĚNÍ:

- „ dráček, snížek…proletí, jak paprsek od dětí“ – 1. roč.

Za přirozený projev dětí a vzájemnou citlivost ve skupině

- „středová hra“ – 4. roč.

Za dynamiku v tanci a technickou připravenost – nominace

- „malý ptačí příběh“ – 4. roč.

Za citlivý taneční projev a práci s motivem – postup na celostátní přehlídku


26. – 27. 5. 2012 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE Kutná Hora

Tanec „malý ptačí příběh“ 4. roč.


12. 5. 2012 POSTUPOVÁ REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH Karlovy Vary – postup na celostátní kolo do Jablonce n. N. (říjen 2012)

Tanec „le visiteur“ NoTa

Ocenění – za dosažení nejvyššího uměleckého tvaru“


18. – 20. 5. 2012 CELOSTÁNÍ PŘEHLÍDKA TO ZUŠ – Kroměříž

„malý ptačí příběh“ – 2. kat. – 4. roč.