Struktura studia hudebního oboru

Činnost ZUŠ je vymezena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Škola zřizuje :

  1. přípravné studium, které je určeno pro žáky zpravidla od 5 let věku.
  2. základní studium I. stupně, které má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
  3. základní studium II. stupně, které má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
  4. studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.