Přihlášky ke studiu pro školní rok 2024/2025 přijímáme online od 1.5.2024

Přihlášky vyplňujte s diakritikou, jména dětí tak, jak mají uvedena v rodném listě, nepoužívejte zdrobněliny. Pozornost věnujte přesnému vyplnění všech údajů.

Ve škole působí soubory a orchestry: pěvecké sbory Notičky, Javořičky a Plzeňský dětský sbor, hudební přípravky Mateřídoušky a Školáčci, akordeonový soubor Orion, dechový Junior orchestr, folklorní soubor Plzeňáček, smyčcový soubor, Komorňák soubor, Orff soubor a další komorní uskupení.

Nabízíme systematickou výuku podle školního vzdělávacího programu, individuální přístup (v hudebním oboru 1, maximálně 2 žáci v hodině).

Do hudebního a tanečního oboru oboru přijímáme děti od 5 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia.

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 6 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia.

Můžete přijít na některou z našich akcí - koncerty, přehlídky nebo výstavy, kde se prezentují naši žáci.