Přihlášky ke studiu pro školní rok 2024/2025 přijímáme online od 1. 5. 2024

Přihlášky vyplňujte s diakritikou, jména dětí tak, jak mají uvedena v rodném listě, nepoužívejte zdrobněliny. Pozornost věnujte přesnému vyplnění všech údajů.

Ve škole působí soubory a orchestry: pěvecké sbory Notičky (6-9 let), Javořičky (9-12 let) a Plzeňský dětský sbor(12-20 let), hudební přípravky Mateřídoušky (pro děti 5leté) a Školáčci (pro děti 6leté), akordeonový soubor Orion, dechový Junior orchestr, folklorní soubor Plzeňáček, smyčcový soubor, Komorňák soubor, Orff soubor a další komorní uskupení.

Nabízíme systematickou výuku podle školního vzdělávacího programu, individuální přístup (v hudebním oboru 1, maximálně 2 žáci v hodině).

Do hudebního a tanečního oboru oboru přijímáme děti od 5 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia (rozhodující je věk k 31. 8. 2024).

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 6 let do přípravného studia, od 7 let do I. stupně studia a od 14 let do II. stupně studia (rozhodující je věk k 31. 8. 2024).

Můžete přijít na některou z našich akcí - koncerty, přehlídky nebo výstavy, kde se prezentují naši žáci.